IPR-forsikringer

Danske virksomheder har mulighed for at tegne en patentforsikring eller en IPR-forsikring, som bl.a. kan dække omkostningerne til at håndhæve deres IP-rettigheder over for krænkere.

Indtil december 2007 havde danske virksomheder kun mulighed for at købe forsikringer for IP-rettigeder, som var udviklet særligt til den enkelte virksomhed. Sådanne special-udviklede forsikringer var typisk så dyre, at kun store virksomheder havde råd til dem. Siden da er det blevet muligt at tegne generiske forsikringer for IP-rettigheder. De generiske forsikringer ligger typisk på et lavere prisleje, som små- og mellemstore virksomheder har bedre mulighed for at klare. Forsikringerne udbydes af private forsikringsudbydere. Der er mere information om henholdsvis patentforsikring og IPR-forsikring nedenfor inkl. en liste over forsikringsudbydere.

 

Patentforsikring og IPR-forsikring

Den 1. december 2007 kom den første generiske patentforsikring til danske virksomheder på markedet. Forsikringen giver mulighed for tilpasning til den enkelte virksomhed i forhold til f.eks. geografisk dækningsområde og beløbsmæsig dækning.

Den generiske patentforsikring udbydes af en privat forsikringsudbyder og er udviklet specielt til de små og mellemstore virksomheder. Store virksomheder vil normalt også have mulighed for at tegne en patentforsikring, men vil få et individuelt forsikringstilbud. Patent- og Varemærkestyrelsen forventer, at muligheden for patentforsikring især vil blive en fordel for de små og mellemstore virksomheder, som ofte har sværest ved at afsætte ressourcer til at håndhæve deres patenter overfor patentkrænkere.

Hovedlinierne i patentforsikringen er beskrevet i Patent- og Varemærkestyrelsen elektroniske nyhedsbrev fra december 2007 (det bemærkes, at forsikringsudbyderen har ændret forsikringsbetingelserne siden lanceringen af forsikringen i december 2007 - bl.a. er det nu blevet muligt at tegne en IPR-forsikring, som dækker flere typer af IP-rettigheder. De aktuelle forsikringsbetingelser kan rekvireres hos forsikringsudbyderen). 

I forbindelse med lanceringen af den første generiske patentforsikring udgav styrelsen en pressemeddelelse om patenforsikring.  

 

Den 6. december 2011 lancerede en anden privat forsikringsudbyder en IPR-forsikring.

Forsikringen dækker i udgangspunktet varemærkerettigheder og ophavsrettigheder, men kan udvides til også at dække andre typer af IP-rettigheder. Forsikringen kan også udvides til at dække omkostninger til forsvar imod påstande om krænkelser af tredjemands IP-rettigheder. Også denne forsikring giver mulighed for tilpasning til den enkelte virksomheds behov i forhold til f.eks. geografisk dækningsområde og beløbsmæssig dækning.

 

Generelt om patentforsikringer og IPR-forsikringer

Patentforsikringer og IPR-forsikringer kan være meget forskellige og dække helt forskellige typer hændelser. Du kan læse mere om patentforsikring og IPR-forsikring generelt i Patent- og Varemærkestyrelsens vejledning om patentforsikring og IPR-forsikring.

 

Hvem udbyder patentforsikringer og IPR-forsikringer?

Hvis du vil vide mere om, hvem der udbyder patentforsikringer og IPR-forsikringer, kan du se Patent- og Varemærkestyrelsens udbyderliste.

 Sidst ændret: 21. januar 2014
Har du kommentarer til indholdet?