Links

Her finder du links til en række udvalgte hjemmesider, der indeholder information, som er relevant for dig som arbejder med patent, brugsmodel, design eller varemærker.

Patent- og Varemærkestyrelsen

IP Marketplace Køb og salg af IP-rettigheder indenfor patenter, varemærker og design.
IP Response Strategisk ledelsesværktøj til at gennemgå IP-strategien i din virksomhed.
Stop Piraterne Et effektivt redskab til at oplyse forbrugere og virksomheder om piratkopiering.
IP Client Online adgang til dine IP sager hos Patent- og Varemærkestyrelsen.
www.dkpto.org Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside på engelsk.

Internationale IP-organisationer

Nordic Patent Institute (NPI) Samarbejde mellem Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark, Patentstyret i Norge og Einkaleyfastofan (Icelandic Patent Office).
European Patent Office (EPO) Den europæiske organisation indenfor immaterialret. Information om bl.a. patentkontorer, ankeafgørelser, Official Journal, stor samling af links mm.
World Intellectual Property Organisation (WIPO) Verdensorganisationen indenfor immaterialret. Stort internationalt website. Vælg "International Property Rights" og ”Inventions (Patents)” for patenter, ”Trademarks” for varemærker eller ”Industrial Design” for design.
Nationale patent-, varemærke- og design kontorer
Oversigt over web adresser til rettighedsudstedende myndigheder i hele verden (WIPO's liste).
OHIM-Office for Harmonization in the Internal market (Trademarks and Designs)
Omfattende website indeholdende informationer om EU varemærker og Design, regler, afgørelser og love m.m. samt link til medlemslandenes varemærke- og designkontorer.

Andre internationale patentordninger

ARIPO patent (AP) Dækker visse lande i Afrika.
OAPI patent (AO) Dækker visse lande i Vestafrika.
Eurasian Patent Office (EA) Dækker mange af de tidligere Sovjetrepublikker.
GCC Patent Office Dækker flere af de arabiske stater, blandt andet Saudi Arabien.

Danske myndigheder

Erhvervs- og Vækstministeriet Patent- og Varemærkestyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet.
Erhversstyrelsen Grundregistrering af alle danske virksomheder.
Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling Vi arbejder for at gøre Danmark til et førende iværksætter- og vidensamfund med uddannelser i verdensklasse.
Kulturministeriet
Kulturministeriets opgave er at bidrage til at få ophavsretten til at fungere bedst muligt i praksis.
Kulturministeriet
Denne hjemmeside kan give dig svar på de spørgsmål, du måtte have vedrørende ophavsret.
danmark.dk Overblik over det offentlige. Websitet viser vej til den rette myndighed eller ønskede informationer.
Told og Skat Information for virksomheder på Told og Skat.
Ankenævnet for patenter og varemærker På denne hjemmeside kan du finde generel information om ankenævnet, herunder bekendtgørelsen om Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som regulerer ankenævnets virke og en oversigt over ankenævnets medlemmer.
Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI) DIFI's formål er at etablere og gennemføre immaterialretlig uddannelse, fortrinsvis for sagsbehandlere og administratorer i IPR branchen.
retsinformation.dk På retsinformation.dk kan man frit søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.
Danmarks Statistik DST har en side med fokus på Handel med IP-rettigheder.

Diverse

British Library Gode links og vejledninger.
Patentbureauer Linket fører til De gule sider på Internettet - søg på patentbureauer.
Patentagentforeningen (The Association of Danish Patent Agents) Den danske patentagent forening.
Techtrans Aktuelle og relevante informationer, nyheder og links med fokus på teknologioverførsel, patentering og licensering m.v. Portalen drives af forskningsinstitutionerne selv gennem de fem patentkonsortier.
Teknologiportalen - iværksætterlinks
Links for iværksættere, opfindere og igangsættere til informationscentre, portaler og foreninger på iværksætter-/innovationsområdet.
Teknologisk Institut
Hjælp og rådgivning til private opfindere.
Startguiden (Væksthusene)
Én indgang til information og vejledning for iværksættere og vækstvirksomheder.
Opfinderforeningen.dk
Opfinderforeningen.dk er et levende forretningsnetværk og en stærk interesseorganisation for opfindere og designere. Opfinderforeningen har til målsætning at arbejde for fremme af innovationslyst gennem synliggørelse af opfinderens rolle i vækstsamfundet Danmark.
Dansk Opfinderforening® / DaFFO
Foreningens formål er at fremme teknisk innovationsvirksomhed i Danmark, samt at medvirke til at gode opfindelser udnyttes, og at opfinderen får et rimeligt udbytte ud af sin indsats.
China IPR SME Helpdesk
På hjemmesiden er der e-learning om patenter i Kina, varemærker i Kina samt om at deltage på messer i Kina.
Dansk Forening til bekæmpelse af produktpirateri
Foreningens formål er at bekæmpe produktpirateri
Vækstguiden.dk
Vækstguiden.dk giver et samlet overblik over alle offentlige tilbud, der skaber vækst og udvikling i virksomheder.
Erhvervsrådene
Erhvervsservicecentrene (også kaldt Erhvervsråd eller Erhvervskontor) giver gratis uvildig vejledning om opstart og forretningsudvikling af virksomheden, samt henvisning til private og offentlige tilbud samt viden om lokale forhold og muligheder.
Enterprise Europe Network
- Information og rådgivning om eksportmuligheder og om mulighederne for etablering i udlandet
- Hjælp til at finde udenlandske samarbejdspartnere
- Besvarelse af spørgsmål om EU - og om EU-regler og –lovgivning
- Information og rådgivning om EU´s udbudsregler samt assistance til udformning af tilbud
- Information og rådgivning om EU’s tilskuds- og støttemuligheder
- Udformning af konkrete ansøgninger
Vækstfonden
Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.
Opfinderrådgivningen
Opfind.nu er Opfinderrådgivningens værktøj, hvor du som privat opfinder kan få rådgivning til at sælge din produkt- eller forretningsidé på licens til eksisterende virksomheder.
InnovAccess
Hjemmesiden giver nyttige oplysninger om europæiske landes IPR. Du finder her en beregner, der giver et overblik over omkostningerne ved at søge IPR i de lande, du udvælger.
Transatlantic IPR Portal
EU og USA har lavet en fælles hjemmeside om IPR, som giver nyttige oplysninger om mange gode ting, f.eks. træning og e-læring, IPR i hele verden - med links til country toolkits og kontaktinformation til håndhævelsesmyndigheder.


Sidst ændret: 9. april 2013
Har du kommentarer til indholdet?