Forretningsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsnavn:

Patent- og Varemærkestyrelsen

Adresse:

Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup 

Tlf.:

43 50 80 00

Fax:

43 50 80 01

E-post:

pvs@dkpto.dk

CVR-nr.:

17 03 94 15

Patent- og Varemærkestyrelsen fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse. Vi leverer målrettet information og vejledning.

Betaling

Du kan betale med Dankort, VISA/Dankort, EURO/Mastercard, VISA, VISA Electron eller JCP på hjemmesiden. Du kan også vælge at få tilsendt et indbetalingskort og betale ved bankoverførsel eller ved at benytte styrelsens kontoordning, PVSkonto. Ved henvendelse i Patent - og Varemærkestyrelsen kan du betale med Dankort, check og kontanter. 

Blanketter til brug i forbindelse med styrelsens kontoordning, PVSkonto:

Alle priser er i DKK og ekskl. dansk moms på 25%, hvor andet ikke er angivet. 

Ved tilsendelse af faktura og indbetalingskort i erhvervsservicesager (sager som ikke angår udstedte eller ansøgte IP-rettigheder) er betalingsfristen fakturadato + 30 dage.

Behandling af personlige oplysninger

Hvis du afgiver personlige oplysninger - navn, adresse og e-postadresse - benytter vi alene disse oplysninger til brug for levering af bestilte ydelser, betalingsopkrævning m.v. samt internt til statistiske formål.

Du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med vores rettighedssager bl.a. skal oplyse en post-adresse. Hvis sagen er offentligt tilgængelig, vil postadressen også blive offentligt tilgængelig på PVSonline og i vores tidender. Det er derfor vigtigt, at du ikke oplyser en adresse, som du ønsker hemmeligholdt, fordi du er registreret med adressebeskyttelse i CPR-registeret. Du kan alternativt oplyse en postboks-adresse eller en C/O-adresse. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af hemmelige adresser, er du velkommen til at kontakte os.

Se nærmere om vores datapolitik (herunder brug af cookies) samt fortrolighed 

 

Særlige betingelser

 

Erhvervsservicesager (søgninger og analyser)

Kurser

 • Tilmelding: Fristen for tilmelding til et kursus, seminar, gå-hjem møde eller lign. er, med mindre andet er anført, 10 arbejdsdage før afholdelsesdatoen.

 • Betaling: Deltagergebyret faktureres ved tilmeldingen.

 • Afmelding:
  • Ved afmelding senere end 10 arbejdsdage før kurset afholdes opkræves 50 % af deltagerprisen.
  • Afmeldes senere end 5 arbejdsdage før beregnes et gebyr på 75 %.
  • Ved afmelding dagen før eller på afholdelsesdagen opkræves fuld deltagerbetaling.
  • Pladsen kan til enhver tid overdrages til en kollega uden yderligere beregning.

Sagsregistrene PVSonline

 • Formålet med PVSonline registrene er at give adgang til søgning i Patent - og Varemærkestyrelsens registre over patenter, brugsmodeller, varemærker og design. Læs mere om sagsregistrene

Håndtering af modeller m.v. der ikke kan indskannes

 • Rettighedssager:
  Udgangspunktet for alle rettighedstyper er, at når der indleveres en ansøgning, skal det, der ønskes beskyttet (patent, varemærke, design eller brugsmodel), beskrives i tekst og med evt. tegninger/billeder.

  Hvis der sker indlevering af fysiske materialer (modeller m.v.), vil dette derfor ikke udgøre en del af ansøgningsdokumenterne.

  På baggrund heraf sker indlevering af fysiske materialer på eget ansvar. Styrelsen er derfor ikke erstatningspligtig f.s.v.a. evt. skader, der måtte opstå eller for bortkomst af det indleverede fysiske materiale.

  Hvis indlevering af fysisk materiale sker efter styrelsens anmodning herom i medfør af patentbekendtgørelsens § 41, brugsmodelbekendtgørelsens § 32 eller designbekendtgørelsen, hæfter styrelsen for evt. skader, der måtte opstå på det indleverede fysiske materiale eller for bortkomst heraf i det omfang, der er lidt et tab.

 Sidst ændret: 27. januar 2012
Har du kommentarer til indholdet?