Gør idéer til aktiver

Fortrolighed

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Patent - og Varemærkestyrelsen har underskrevet en klausul om tavshedspligt. Der er endvidere regler om tavshedspligt i forvaltningsloven og i straffeloven. 

Hemmeligholdelse og offentliggørelse

De opgaver, som Patent- og Varemærkestyrelsen løser som erhvervsservice, er ikke tilgængelige for andre. Det skyldes, at disse opgaver er undtaget fra offentlighedsloven og dermed fra reglerne om aktindsigt.

Ansøgninger om patenter, brugsmodeller, design og varemærker samt udstedte rettigheder er som udgangspunkt offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke:

 • patentansøgninger i en periode på 18 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen
 • ansøgninger om brugsmodel i en periode på op til 15 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen
 • designansøgninger i en periode på op til 6 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen

Yderligere information herom kan findes i vores engelske folder om emnet.

Behandling af data

Sikkerhed

Søgning på Patent - og Varemærkestyrelsens hjemmeside foregår som almindelig åben internettrafik. Der anvendes ikke kryptering. Dette gælder også søgning i de elektroniske sagsregistre PVSonline. Ved indlevering af fortrolige data benyttes en sikker og krypteret forbindelse. Det drejer sig blandt andet om indlevering af ansøgninger samt betalinger. 

Send og modtag sikker e-post

Det er også muligt at sende og modtage sikker og krypteret e-post. Læs mere her.

Elektronisk indleveringspostkasse

Ved at sende din ansøgning og evt. efterfølgende korrespondance til vores elektroniske indleveringspostkasse, vil du automatisk modtage en kvittering fra Patent- og Varemærkestyrelsen. E-mail kvitteringen er en service, der dokumenterer, at vi har modtaget det fremsendte materiale. Læs mere.

Anonymitet

Benyttelse af Patent - og Varemærkestyrelsens hjemmeside er anonym. Registrering af data sker alene, når du tilmelder dig en af styrelsens tjenester eller benytter vore elektroniske ansøgninger m.v. Vi anvender dog IP-numre internt til statistiske formål under vores løbende arbejde med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Ingen persondata videregives eller sælges til andre, men en række data er offentligt tilgængelige. Se nærmere herom i afsnittet hemmeligholdelse og offentliggørelse ovenfor.

 • Data fra tilmeldte tjenester
  Disse data benyttes alene til brug for levering af bestilte ydelser, betalingsopkrævning m.v. samt internt til statistiske formål. 
   
 • Data fra elektroniske ansøgninger
  Data fra elektroniske ansøgninger indgår i styrelsens sagsbehandlingssystem, som er baseret på reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Disse oplysninger er med visse undtagelser offentligt tilgængelige. Se nærmere herom i afsnittet hemmeligholdelse og offentliggørelse ovenfor.
   
 • Data fra brug af betalingskort
  Data fra betalingskort anvendes kun i forbindelse med den konkrete betaling. De gemmes ikke.

Cookies

Patent - og Varemærkestyrelsens hjemmeside anvender cookies.  Cookies benyttes, når du bruger styrelsens elektroniske tjenester. På den måde gemmes den opsætning, du har valgt, ligesom du ikke behøver at taste samme data ind flere gange. 

Data fra cookies benyttes ikke til at indsamle personlige oplysninger.Sidst ændret: 9. december 2009
Har du kommentarer til indholdet?