IP-politik

forhalbred2

Muligheden for at beskytte viden er en væsentlig forudsætning for mange virksomheders forskning, udvikling og innovation. Patent- og varemærkestyrelsen arbejder for at give virksomheder det bedst mulige grundlag for at  tjene penge på deres viden ved at beskytte den eller handle med den.

IP er en forkortelse for Intellectuel Property, på dansk intellektuel ejendom. IP omfatter fx. teknik, forretningskendetegn, design, brugskunst, litterære værker, domænenavne mm.

På det erhvervspolitiske område arbejder vi løbende med politiske initiativer, ofte i forbindelse med at regeringen udarbejder nye strategier. Under disse strategier arbejder vi med at identificere og analysere de nyeste trends indenfor IPR og virksomheders brug af rettigheder.

Udover daglige input fra virksomheder og enkeltpersoner om de udfordringer, de står overfor, holder vi os også ajour med udviklingen i brugen af IPR hos virksomheder i andre lande samt i de seneste internationale trends indenfor IPR.

Denne viden omdanner vi i den erhvervspolitiske enhed til initiativer, som kan hjælpe danske virksomheder med deres udfordringer indenfor IPR.

Læs mere om, hvordan IPR bidrager til vækst i Danmark

Vores politiske arbejde på den internationale IPR-scene

På lovgivningsområdet arbejder vi for at sikre et tilgængeligt og effektivt system for beskyttelse af intellektuelle rettigheder. Det gælder både i Danmark, hvor vi er med til at sikre en hurtig og smidig behandling af rettighedsansøgninger, og internationalt, hvor vi søger at gøre de internationale IPR-systemer bedre og mere effektive gennem deltagelse i de forskellige IPR-fora.

Læs mere om, hvordan vi opnår indflydelse på den internationale IP-scene

Udvikling gennem samarbejde og dialog

For at fremme udviklingen af IP-systemerne gennem dialog med brugerne, har vi taget initiativ til en række netværk, såsom IP-dialog for henholdsvis patent og varemærke og IP Case, der er etableret med støtte af den europæiske varemærke organisation, OHIM.

Læs mere om vores udviklingsarbejde Sidst ændret: 3. april 2014
Har du kommentarer til indholdet?