Fakta om patenter, varemærker og design

IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret. Af og til bruges synonymet enerettigheder. IP omfatter al beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. I Danmark opdeles denne beskyttelse typisk i fire IP-typer

 • Patent: Et patent er en ret til at forbyde andre at udnytte en opfindelse kommercielt i op til 20 år regnet fra ansøgningen indleveres. Det kan dermed blandt andet beskytte virksomhedens udviklingsomkostninger og skabe grundlag for licens- og samarbejdsaftaler.
 • Varemærke: Et varemærke er det kendetegn, som en virksomhed markedsfører sine varer eller ydelser under. En registrering af et varemærke kan bl.a. bruges til at sikre retten til varemærket, inden der investeres i markedsføring.
 • Design: Et design er formgivningen og udseendet af et produkt. En registrering af et design kan blandt andet anvendes til at hindre andre i at bruge samme eller lignende design i deres produkter.
 • Brugsmodel: Kaldes også "det lille patent" og kan blandt andet bruges til at få en hurtig registrering af eneretten til en frembringelse. Beskyttelsens varighed er kortere og kravene til opfindelseshøjden mindre end ved et egentligt patent.

Fakta om patenter

Et dansk patent kan anvendes til:

 • at beskytte virksomhedens udviklingsomkostninger
 • at hindre andre i at udnytte opfindelsen
 • at skabe grundlag for licens- og samarbejdsaftaler
 • at holde konkurrenter på afstand
 • at stå stærkere i konfliktsituationer
 • at skabe grundlag for kvalificerede beslutninger om patentansøgninger i udlandet

Hos Patent- og Varemærkestyrelsen er grundgebyret for en patentansøgning 3.000 kroner. Efter cirka syv måneder får ansøgeren svar på sin ansøgning og kan så videreføre den internationalt som en international ansøgning (PCT), en europæisk ansøgning (EP) eller i de enkeltelande. Kan patent udstedes, sker det normalt efter tre år.

Fakta om varemærker

En dansk registrering af et varemærke kan anvendes til:

 • at sikre retten til varemærket, inden der investeres i markedsføring
 • at synliggøre varemærket over for konkurrenter og hindre andre i at bruge det samme eller et lignende varemærke
 • at stå stærkere i konfliktsituationer
 • at skabe grundlag for kvalificerede beslutninger om ansøgninger i udlandet.

Grundgebyret for en varemærkeansøgning inkl. tre klasser er 2.350 kroner. Ansøger modtager resultatet af styrelsens undersøgelser i løbet af en måned. Hvis retten til varemærket kan registreres, sker det normalt inden for tre måneder.

Fakta om design

En registrering af et design kan anvendes til:

 • at sikre retten til et nyt design, inden produktet sendes på markedet
 • at synliggøre og dokumentere ejendomsret over for konkurrenter
 • at hindre andre i at bruge samme eller et lignende design
 • at få muligheder for at søge om designbeskyttelse i udlandet inden for seks måneder fra det danske ansøgningstidspunkt

Hos Patent- og Varemærkestyrelsen er grundgebyret for en designansøgning 1.200 kroner. Ansøger modtager resultatet af styrelsens undersøgelser i løbet af 14 dage. Hvis designet kan registreres, sker det inden for tre måneder.

Fakta om brugsmodeller

En brugsmodelregistrering - også kaldet et 'lille patent' - kan bruges til:

 • at få en hurtig registrering og dermed dokumentation for eneretten
 • at hindre andre i at udnytte frembringelsen
 • at få eneret på en frembringelse, der ikke ville kunne opnås patent på
 • at stå stærkere i konfliktsituationer

Før registrering af en brugsmodel kan ansøger anmode om at få prøvet, om ansøgningen opfylder kravene om nyhed og frembringelseshøjde. Efter registrering kan enhver anmode om at få prøvet registreringen. Gebyret for ansøgning om brugsmodel er 2.000 kroner. Gebyret for prøvning er 4.000 kroner. Behandlingstiden er cirka to måneder uden prøvning og cirka tre måneder med prøvning.Sidst ændret: 3. april 2014
Har du kommentarer til indholdet?