Styrk din bundlinie

bygningbred2

Danske virksomheder, der beskytter deres viden gennem IPR fx patenter, varemærker, design og brugsmodeller klarer sig økonomisk bedre end danske virksomheder generelt.

IP er en forkortelse for Intellectual Property, på dansk intellektuel ejendomsret. IP omfatter fx teknik, forretningskendetegn, design, brugskunst, litterære værker, domænenavne m.m.

Fra 2005 til 2011 har danske IPR-aktive virksomheder haft en vækst i omsætningen på 37 %.

IPR-aktive virksomheder er virksomheder, der har fået beskyttet deres viden via IPR, fx som patent, varemærke, design og brugsmodel.

Virksomheder, der arbejder systematisk med at beskytte og udnytte deres idéer og viden, oplever, at deres forretning står stærkere.


Virksomheder, der handler med patenter, oplever følgende fordele i forbindelse med salg eller udlicensering af patenter:

bluegraph

 

Virksomheder, der handler med patenter, oplever følgende fordele i forbindelse med køb eller indlicensering af patenter:

greengraph

 

Tænk IPR ind som en del af din forretning

Du kan også få fordele ud af at tænke IPR ind i din forretning.

Der kan ikke gives et fast svar på, om det kan betale sig at beskytte en bestemt idé eller opfindelse. Men du bør altid analysere og vurdere fordele og risici ved de forskellige muligheder for beskyttelse og udnyttelse.

Arbejder du allerede nu systematisk med beskyttelse og udnyttelse af idéer og viden?

 

arrow_linkTest din virksomheds arbejde med patenter, varemærke og design.

Sidst ændret: 5. maj 2014
Har du kommentarer til indholdet?