PPH-aftaler

Hurtigere behandling af patentansøgninger i udlandet
- Patent Prosecution Highways (PPH)

PPH-logo 

Danske virksomheder har mulighed for at få en væsentlig hurtigere sagsbehandling af deres patentansøgninger i en række udvalgte lande ved brug af styrelsens Patent Prosecution Higway aftaler (PPH). 

Du finder mere information og vejledning om brug af styrelsens PPH-aftaler via nedenstående links:

  • Den Globale PPH aftale (Danmark, Canada, England, Japan, Korea, USA, Rusland, Australien, Finland, Norge, Spanien, Portugal, Sverige, Israel, Ungarn, Island, Nordisk Patent Institut, Østrig, Singapore, Tyskland og Estland)  

Få et godt overblik over samtlige PPH-aftaler på globalt plan og de tilhørende vejledninger, brochurer, ansøgningsformularer, statistisk materiale mm. på den hjemmeside, som PPH-myndighederne har etableret i fællesskab.

Hvad er Patent Prosecution Highway (PPH)?

PPH er et initiativ, som giver dig mulighed for at vælge at få en væsentlig hurtigere sagsbehandling af din patentansøgning, hvis en anden patentmyndighed allerede har foretaget en patenterbarhedsvurdering af den samme opfindelse.

En PPH er aftale om accelereret sagsnbehandling af patentansøgninger mellem patentmyndigheder. PPH-aftaler betyder, at en patentansøger kan anmode om at få en hurtigere sagsbehandling af sin patentansøgning ved den ene patentmyndighed, når den anden patentmyndighed allerede har fundet de tilsvarende patentkrav patenterbare.

PPH etablerer en proces, hvor patentmyndighed nr. 2 gør brug af det arbejde, som allerede er udført ved patentmyndighed 1, i forbindelse med behandlingen af en patentansøgning om den samme opfindelse. Det betyder, at patentmyndighed nr. 2 kan foretage en hurtigere sagsbehandling, fordi sagsbehandlingen påbegyndes på et mere oplyst grundlag end ellers. Det sidste betyder samtidig, at kvaliteten i sagsbehandlingen højnes. Det bemærkes i den sammenhæng, at patentmyndighed 2 ikke er bundet til at følge afgørelsen fra patentmyndighed 1, men at patentmyndighed 2 fortsat selv er ansvarlig for, at den udsteder de rigtige patenter. 

PPH giver patentansøgerne en væsentlig hurtigere sagsbehandling. Det forventes også, at brug af PPH medfører en ressourcebesparelse for ansøgerne, fordi korrespondancen med patentmyndighed 2 må forventes at blive mindre omfangsrig end ellers. Samtidig forbedres effektiviteten og kvaliteten af myndighederne behandling af patentansøgninger.

Det er frivilligt for patentansøgerne, om de vil benytte PPH eller ej.

Baggrunden for PPH

I takt med globaliseringen har virksomhederne fået et stigende behov for at udtage patenter for den samme opfindelse i mange lande. Det har medført, at patentmyndighederne rundt omkring i verden i stigende grad foretager parallelle sagsbehandlinger af patentansøgninger om den samme opfindelse.

PPH er et tiltag, som er skabt for at imødekomme virksomhedernes behov for en hurtig sagsbehandling og behovet for, at patentmyndighederne arbejder mere sammen for at sikre kvaliteten og effektiviteten af patentansøgningernes behandling.

Yderligere information

For yderligere information er du velkommen til at kontakte

  • Chefkonsulent Flemming Kønig Mejl, telefon 4350 8148, e-mail: fsp@dkpto.dkSidst ændret: 4. august 2015
Har du kommentarer til indholdet?