Patent/Brugsmodel

 • Nyhedsundersøgelse
  Er du i tvivl om, om din opfindelse er ny? Eller om den er ny nok til, at du kan få patent på den? Med en Nyhedsundersøgelse får du hurtigt svar på, hvad der allerede findes af opfindelser, der ligner din. På den måde kan du bedre vurdere, om du skal gå videre med den og eventuelt søge patent på den.

 • Dialogsøgning - patent
  - Søg sammen med en ekspert. Dialog søgning skaber mulighed for, at du i samarbejde med en af vores søgeeksperter kan være med til at finde relevante patenter og anden litteratur.

 • Freedom to operate
  - Hvilke ideer er allerede beskyttet inden for dit område? Inden for et givet teknisk område kan andres patenter let komme i vejen for din videre produktudvikling. Med en Freedom to operate-undersøgelse får du overblik over, i hvilke dele af et teknisk område, der findes patenter.

 • Teknikkens stade
  Har du brug for viden om et bestemt teknisk område, kan du med fordel bruge en Teknikkens stade-undersøgelse. Den giver dig et overblik over teknikken inden for et bestemt område, som du definerer. Det kan være god inspiration til din egen produktudvikling.

 • Krænkelsesundersøgelse
  Inden du lancerer et nyt produkt, er det nyttigt at vide, om du kan fremstille og sælge det uden at krænke andres rettigheder. En Krænkelsesundersøgelse fortæller dig om det er tilfældet, og giver dig på den måde ekstra sikkerhed inden lanceringen. Hvis der findes andre rettigheder, sparer undersøgelsen din virksomhed for omkostninger til produktion og eventuelle senere retssager.

 • Patentfamilie med status
  Ved en patentfamilieundersøgelse afdækkes i hvilke lande et bestemt produkt er patent- eller brugsmodelansøgt og hvilket publikationstrin rettigheden har i de enkelte lande.

 • Gyldighedsundersøgelse
  Har du mistanke om, at der kan sås tvivl om gyldigheden af et eksisterende udenlandsk patent, eller at en udenlandsk patentansøgning ikke bør lede til patent? En gyldighedsundersøgelse finder de dokumenter, der kan bruges til at anfægte gyldigheden af et patent eller en ansøgning. Vi kan også undersøge brugsmodellers gyldighed.

 • State of the Art Sekvenssøgning
  Med en sekvenssøgning kan du danne dig et hurtigt overblik over dokumentlandskabet for en ønsket aminosyre- eller nukleotidsekvens. Dermed har du et godt grundlag for at beslutte, om det er værd at påbegynde en patenteringsproces. Søgningen kan også bruges til at få ideer til den videre udvikling.

 • IPsurvey (Elektronisk produkt)
  IPsurvey er en databasebaseret online-service til overvågning, lagring og deling af den nyeste tekniske viden og teknologiudviklingen på et særligt område. Det er også muligt at følge dine konkurrenters udviklingsaktiviteter, hvilket kan give lige netop det overblik, der kan være afgørende for virksomhedens strategi.

 • Patent Intelligence
  En Patent Intelligence er individuelt tilpasset analyse og tilrettelægges fuldstændig efter din virksomheds ønsker og behov. En Patent Intelligence kan give oplysninger om særlige forhold i relation til den teknologiske eller markedsmæssige udvikling. Analysen er typisk fokuseret på et teknisk område, en produktgruppe, en konkurrent eller på en hel branche. Resultaterne af en Patent Intelligence kan således anvendes i mange sammenhænge, alt efter fokus for søgninger.
 • Ansøger/opfinder undersøgelse
  En Ansøger/opfinder-undersøgelse afdækker en bestemt virksomheds eller persons patentaktivitet. Du får at vide, hvilke patent- og brugsmodelansøgninger, der er indleveret, og det kan give et værdifuldt indblik i konkurrentens aktiviteter.

 • Nummerovervågning
  Hvis du er interesseret i at følge med i sagsbehandlingen af et bestemt patent- eller brugsmodelskrift, kan du løbende blive opdateret med en Nummerovervågning. Det kan du for eksempel bruge, hvis du vil vide, om en bestemt ansøgning bliver til en rettighed eller ej.