Søg i int. varemærker

Du kan selv søge i de forskellige varemærkeregistre.

Søg i register over danske varemærker (PVSonline) 

Her kan du søge i danske (DK) og internationale (MP) ansøgninger og rettigheder, der omfatter Danmark. 

NB! Søgningen indeholder ikke EU-varemærker, der skal søges i nedenstående register.

Læs mere om hvordan du søger i brochuren "Quick guide til PVSonline"


TMview - gratis adgang til mere end 5 mio. varemærker 

Søg i TMview

Nu lanceres TMview, der giver dig gratis adgang til mere end 5 millioner varemærker.

Denne nye service er et produkt af et intensivt samarbejde mellem flere nationale varemærke kontorer i EU samt OHIM og WIPO.


Søg i register over europæiske (EU) varemærker (eSearch plus)

Her kan du søge i europæiske (EU) ansøgninger og rettigheder, der omfatter alle EU-lande inkl. Danmark.


Søg i register over internationale (MP) varemærker (Romarin)

Her kan du søge i internationale (MP) ansøgninger og rettigheder. For hvert varemærke er de lande, det omfatter, angivet.


Søgning på biblioteket

Hvis ikke du har adgang til internet kan søgninger, eventuelt efter en kort introduktion udføres på egen hånd på vort bibliotek i Høje Tåstrup.


Personlig vejledning
Du er velkommen til at kontakte vores kundecenter for yderligere information og vejledning, eller eller se hvilke produkter vi tilbyder.Sidst ændret: 19. maj 2014
Har du kommentarer til indholdet?