Ansøgning om designregistrering

Når du skal ansøge om designregistrering, er der flere veje at gå. Vejene har hver især nogle fordele og ulemper. Overvej, hvor der er et marked for dit design, og hvor din produktion og dine konkurrenter er. Det kan også betyde noget, om du har brug for dialog med en dansk sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Dansk ansøgning

  • Du får mulighed for dialog med en dansk sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.
  • Hurtig sagsbehandling.
  • En dansk ansøgning er eneste mulighed for at opnå beskyttelse af dit design i Grønland og på Færøerne.
  • Du kan bruge ansøgningen til at søge om designregistrering i udlandet. Søger du indenfor 6 måneder, opnår du beskyttelse fra datoen hvor du indleverede din danske ansøgning.

Udsættelse af offentliggørelsen i Danmark

Du kan anmode at udsætte offentliggørelsen af dit design i op til 6 måneder, hvis du f.eks. endnu ikke har fået produceret dit produkt. Du kan herefter dog godt ombestemme dig og anmode om, at designet alligevel offentliggøres før det tidspunkt, du har ønsket.

Priserne er de samme uanset om offentliggørelsen af designbeskyttelsen udskydes eller ej.

Europæisk (EU) ansøgning om designregistrering

Ved en europæisk ansøgning om designregistrering får du beskyttet dit design i hele EU gennem én ansøgning. En anden fordel er, at du kun skal forny én registrering.

Se priser hos EUIPO

Udsættelse af offentliggørelsen i EU

Du kan anmode om at udsætte offentliggørelsen af dit design i op til 30 måneder, hvis du f.eks. endnu ikke har fået produceret dit produkt. Du kan herefter dog godt ombestemme dig og anmode om, at designet alligevel offentliggøres før det tidspunkt, du har ønsket.

International ansøgning

Man kan ansøge om et internationalt design efter Genéve-aftalen hos WIPO. WIPO fungerer som et modtagende kontor, der sender ansøgningen videre til de lande, man ønsker at designet skal gælde i. Du kan derfor opleve, at et design bliver afslået i ét land, men registreret i et andet, da de forskellige lande har forskellige regler.

Hvem er WIPO

WIPO står for World Intellectual Property Organization. En række lande er medlemmer og derfor kan du ...

En international ansøgning har nogle fordele. For det første kan du opnå beskyttelse i alle de lande, der har tiltrådt Geneve-aftalen gennem én ansøgning. Du kan vælge, at registreringen skal gælde for hele EU. En sidste fordel er, at du kun skal forny én registrering

Du skal dog være opmærksom på, at nyhedsskånefristen ikke er ens for alle lande.

Prisen kan variere meget efter, hvor mange og hvilke lande, der vælges. Se mere:

WIPO’s gebyrberegner

Udsættelse af international offentliggørelse

Du kan anmode om at udsætte offentliggørelsen af dit design, hvis du f.eks. endnu ikke har fået produceret dit produkt. Du kan anmode om udsættelse af offentliggørelse i op til 30 måneder. Du skal dog være opmærksom på, at det er forskelligt fra land til land, om de tillader en udsættelse og evt. i hvor lang tid. I Danmark er kan man fx udsætte i 6 måneder.

Forkortelser

Når du skal i gang med at ansøge om registrering af dit design, er der nogle forkortelser, der er gode at kende.

EUIPO: European Union Intellectual Property Office – den europæiske registreringsmyndighed for varemærker og design.

WIPO: World Intellectual Property Organization – det internationale kontor for immaterielle rettigheder, som blandt andet håndterer internationale ansøgninger om design.

Gode ord at kende

Afbildning
Grundgebyr: DKK 1.200
Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design udover det første: DKK 700
Tillægsgebyr for offentliggørelse af hver afbildning ud over det første: DKK 400
Offentliggørelse af registrering i ændret form  
Hvis der foretages ændringer af designet under behandlingen heraf
Gebyr
DKK 400
Tillægsgebyr for offentliggørelse af hver afbildning ud over den første DKK 400