Rettighedstyper

Love

Bekendtgørelse af patentloven

LBK nr. 90 af 29.01.2019

Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller

LBK nr. 107 af 24.01.2012

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

LBK nr. 210 af 17.03.2009 (Denne lov henhører ikke under Erhvervsministeriets ressort)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om hemmelige patenter

BEK nr. 22 af 30.01.1960

Bekendtgørelser om internationale aftaler
Særligt for Færøerne og Grønland
Cirkulærer

Tillægspatent

CIR nr. 10048 af 16/09 1985