Priser

Her kan du se vores priser på forskellige ansøgninger.

Dansk patentansøgning

1. Ansøgninsgebyr   
 a. Grundgebyr DKK 3.000
 b. Tillægsgebyr for hvert patentkrav ud over 10 DKK 300
 2. Gebyrer for nyhedsundersøgelse af international type (PL §9)  
 I) Nordic Patent Institute (NPI) som nyhedsundersøgende myndighed:  
a. Grundgebyr  DKK 4.500
b. Tillægsgebyr for hvert krav ud over 10 DKK 200
c. Ekspeditionsgebyr DKK 500
 III) Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) som nyhedsundersøgende myndighed:  
 a. Grundgebyr  
 1. For en prioritetsgivende ansøgning DKK 8.991
 2. I alle andre tilfælde DKK 14.102
 b. Ekspeditionsgebyr DKK 500
 3. Ved senere indlevering af dansk oversættelse af international ansøgning  
 a. Gebyr DKK 1.100
 4. Genoptagelse  
a. Gebyr   DKK 700
 5. Publicering  
a. Gebyr DKK 2.000
 b. Tillægsgebyr for hvert patentkrav, for hvilket der ikke er betalt ansøgningsgebyr DKK 300
 6. Publicering af ændrede danske patentskrifter  
 a. Gebyr DKK 2.000
 7. Genoprettelse  
 a. Gebyr DKK 3.000
 8. Årsgebyrer  
1. gebyrår DKK 500
2. gebyrår DKK 500 
3. gebyrår DKK 500 
4. gebyrår DKK 1.100
5. gebyrår DKK 1.250 
6. gebyrår DKK 1.400
7. gebyrår DKK 1.600 
8. gebyrår DKK 1.800 
9. gebyrår DKK 2.050 
10. gebyrår DKK 2.300 
11. gebyrår DKK 2.550 
12. gebyrår DKK 2.800 
13. gebyrår DKK 3.050 
14. gebyrår DKK 3.300 
15. gebyrår DKK 3.600 
16. gebyrår DKK 3.900 
17. gebyrår DKK 4.200 
18. gebyrår DKK 4.500 
19. gebyrår DKK 4.800 
20. gebyrår DKK 5.100
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%. Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen   
9. Fremsættelse af indsigelse  
 a. Gebyr DKK 2.500
10. Administrativ omprøvning  
a. Gebyr DKK 7.000
11. Klage  
a. Gebyr DKK 8.000 

Supplerende beskyttelsescertifikater (SPC)

 1. Ansøgning  
 a. Gebyr DKK 3.000 
 2. Ansøgning om forlængelse af certifikat  
 a. Gebyr DKK 2.500
 3. Genoptagelse  
 a. Gebyr DKK 600
 4. Genoprettelse  
 a. Gebyr DKK 3.000 
 5. Årsgebyr pr. påbegyndt gebyrår  
 a. Gebyr DKK 5.100
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdagen, forhøjes med 20%. Gebyret skal være betalt inden 6 måneder fra forfaldsdagen.  
6. Administrativ omprøvning  
a. Gebyr DKK 1.500
Der skal betales et gebyr på 7.000 Dkk for eventuel omprøvning af patentet.  
7. Klage  
a. Gebyr DKK 4.000