Pris og proces for ansøgning om varemærke

Når du skal ansøge om varemærke kan der være flere veje at gå. Vejene har hver især nogle fordele i forhold til pris og proces. Overvej, hvor dit marked, din produktion og dine konkurrenter er. Det kan også betyde noget, om du har brug for dialog med en sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Forkortelser forklaret

EUIPO: European Union Intellectual Property Office – den europæiske registreringsmyndighed for varemærker og design i EU.

WIPO: World Intellectual Property Organization – det internationale kontor for immaterielle rettigheder, som blandt andet håndterer internationale ansøgninger om varemærke og design.

MP: Madridsystemet– det system, du kan bruge, når du søger om international varemærkeregistrering.

Vælg din vej til et varemærke her  read-here-arrow

Dansk ansøgning

Fordele:

 • Mulighed for grundig dialog med sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.
 • Du får en afklaring af, om der er gyldige EU-varemærker, internationale eller danske varemærker, som ligner dit varemærke.
 • Ansøgningsgebyret er lavere end for en EU-ansøgning.
 • Det er kun varemærker, der allerede gælder i Danmark, som kan forhindre dit varemærke i at blive registreret.
 • Din danske ansøgning kan bruges som basis til at videreføre dit varemærke internationalt.

Overvejelser:

 • Hvis dit marked ikke kun er i Danmark, skal du vurdere om din danske ansøgning dækker dit behov for beskyttelse.
 • Det er kun danske varemærker der også dækker Grønland og Færøerne.

Dansk ansøgning

EU-ansøgning

Fordele:

 • Du får beskyttet dit varemærke i hele EU gennem én ansøgning.
 • Du får en afklaring af, om der er gyldige EU-varemærker og internationale varemærker, som ligner dit varemærke.
 • Din EU-ansøgning kan bruges som basis til at videreføre dit varemærke internationalt.
 • Du skal kun forny én registrering.

Overvejelser:

 • EUIPO undersøger kun varemærker, der er gyldige i EU, når din ansøgning behandles.
 • Udover EU-varemærker kan nationale varemærker i alle EU lande også forhindre dit varemærke i at blive registreret.
 • Er der hindringer for registrering af dit varemærke i bare ét EU-land, bliver hele din ansøgning afslået.
 • Ansøgningsgebyret er højere end for en dansk varemærkeansøgning.

EU-ansøgning

International ansøgning (med basis i Danmark)

Fordele:

 • Mulighed for grundig dialog med sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.
 • En dansk ansøgning kan videreføres internationalt.
 • En dansk ansøgning er hurtigere og billigere at bruge som basis end en EU-ansøgning.
 • Du kan få beskyttelse i de lande, der er medlem af det internationale varemærkesystem gennem én ansøgning på basis af din danske ansøgning.
 • Du kan bruge din danske ansøgning til at vurdere, om du også skal ansøge om registrering i andre lande.
 • Du har mulighed for at udvide registreringen med flere lande, efterhånden som din virksomhed vokser.

Overvejelser:

 • En international varemærkeansøgning kræver, at du allerede har en ansøgning eller registrering i et land eller organisation, der er med i den internationale varemærkeordning Madridsystemet, fx Danmark eller EU.
 • Der kan være stor forskel på de enkelte landes måde at vurdere din internationale ansøgning på. Dit varemærke kan blive afslået i nogle lande og registreret i andre.
 • Udgifterne afhænger af, hvor mange lande dit varemærke skal dække.

International ansøgning (med basis i Danmark)

International ansøgning (med basis i EU)

Fordele:

 • Du får beskyttet dit varemærke i hele EU gennem én ansøgning.
 • Du kan få beskyttelse i de lande, der er medlem af det internationale varemærkesystem gennem én ansøgning på basis af din EU-ansøgning.
 • Du har mulighed for at udvide din varemærkeregistrering til flere lande, efterhånden som din virksomhed vokser.

Overvejelser:

 • En international varemærkeansøgning kræver, at du allerede har en ansøgning eller registrering i et land eller organisation, der er med i den internationale varemærkeordning Madridsystemet, fx Danmark eller EU.
 • Er der hindringer for registrering af dit varemærke i bare ét EU-land bliver hele din EU-ansøgning afslået.
 • Der kan være stor forskel på de enkelte landes måde at vurdere din internationale ansøgning på. Dit varemærke kan blive afslået i nogle lande og registreret i andre.
 • Udgifterne afhænger af, hvor mange lande dit varemærke skal dække

International ansøgning (med basis i EU)