EU-ansøgning

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver og antal klasser, du vil registrere dit varemærke for.

Beregner

Udarbejdelse, tilpasning og godkendelse af ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til EUIPO (inkluderer 1 klasse)
En klasse ekstra
Yderligere klasser á 1120 kr.
Evt. indsigelse (udgift til rådgiver): 10.000-15.000 kr.

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet for en varemærkeansøgning. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer og eventuelt privat rådgivning mv. for en varemærkeansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning.

Indlevering af EU-ansøgning

 • EUIPO vurderer, om dit varemærke kan registreres.

Tilpasning af din europæiske ansøgning (Efter 1-2 måneder)

 • En varemærkeansøgning skal ofte tilrettes. Der kan eksempelvis være behov for præciseringer af, hvilke varer eller tjenesteydelser, varemærket skal gælde for.
 • Er der behov for tilretninger, vil du blive kontaktet af EUIPO.
 • Tilretningen kan foregå ad flere omgange.

Klasser

Varemærker beskyttes for bestemte varer og/eller tjenesteydelser, fx tøj, maling eller transportvirksomhed. Disse er grupperet i forskellige klasser. Varemærkebeskyttelsen gælder kun for de varer eller tjenesteydelser, du vælger i ansøgningen. Derfor er det en god idé, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne, før du ansøger.

Dit varemærke offentliggøres (Efter 1-2 måneder)

 • Dit varemærke offentliggøres, hvis EUIPO vurderer, at det kan registreres.
 • Varemærket bliver offentliggjort digitalt på EUIPO’s hjemmeside.

Evt. indsigelse (Efter 4-5 måneder)

 • Andre har mulighed for at gøre indsigelse mod, at dit varemærke registreres, hvis de mener, at dit varemærke er i konflikt med deres.
 • Hvis der kommer indsigelse, vil dit varemærke blive behandlet som en indsigelsessag, og du vil blive orienteret om dine muligheder af EUIPO.

Dit varemærke bliver registreret (Efter 4-5 måneder)

 • Hvis EUIPO ikke modtager indsigelser, vil dit varemærke blive registreret, og du modtager et registreringsbevis.

Du skal betale fornyelsesgebyr hvert 10. år

 • Bruger du dit varemærke, gælder det, så længe du betaler fornyelsesgebyr. Det skal du gøre hvert 10. år.
 • Det er dit eget ansvar at betale fornyelsesgebyret.