International ansøgning (med basis i EU)

Brug flueben til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver, antal klasser, du vil registrere dit varemærke for.

Beregner

EU-ansøgning

Udarbejdelse, tilpasning og godkendelse af ansøgning udgift til rådgiver)
Gebyr til EUIPO (inkluderer 1 klasse)
En klasse ekstra 375 kr.
Yderligere klasser a 1120,-
Evt. indsigelse (udgift til rådgiver): 10.000-15.000 kr.

International ansøgning

Udarbejdelse af ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til EUIPO for at videresende ansøgningen til WIPO
Grundgebyr til WIPO
Ansøgningsgebyr for hvert land: Ca. 2200 kr.
Tilpasning og godkendelse af ansøgning (Udgift til rådgiver)
Evt. indsigelse i de enkelte lande (udgift til rådgiver): 10.000-15.000 kr. pr. land

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.

Indlevering af dansk varemærkeansøgning

 • Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger, om dit varemærke kan registreres, herunder om der er andre varemærker, der ligner dit.
 • Du kan bruge din danske varemærkeansøgning som basis til at ansøge om varemærke i udlandet.

Tilpasning af den danske patentansøgning

 • En varemærkeansøgning skal ofte rettes til, før den kan offentliggøres. Der kan eksempelvis være behov for præciseringer af, hvilke varer eller tjenesteydelser, varemærket skal gælde for.
 • Tilretningen foregår i dialog med en varemærkejurist og kan ske ad flere omgange.

International ansøgning om varemærke

For at kunne indlevere en international ansøgning om varemærke, skal du skal være indehaver af en national- eller EU-varemærkeregistrering eller have indgivet en national- eller varemærkeansøgning. Her anvender vi en dansk ansøgning.

Patent- og Varemærkestyrelsen videresender din ansøgning til WIPO (efter 1-2 måneder)

 • WIPO laver en formel undersøgelse af din ansøgning, og sender den herefter videre til de lande, som du har valgt.

Dit varemærke offentliggøres i Danmark (efter 1-2 måneder)

 • Dit varemærke offentliggøres, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at det kan registreres.
 • Varemærket bliver offentliggjort digitalt i Dansk Varemærketidende

Evt. indsigelse (efter 2-4 måneder)

 • Andre har mulighed for at gøre indsigelse mod, at dit danske varemærke registreres, hvis de mener, at dit varemærke ligner deres.
 • Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indsigelse, får du besked om dette, og hvad dine muligheder er i denne proces.

Dit danske varemærke bliver registreret (efter 4-6 måneder).

 • Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke modtager indsigelser, bliver dit varemærke registreret. Du modtager herefter et registreringsbevis.

De enkelte nationale kontorer vurderer, om dit internationale varemærke kan registreres i deres land (sagsbehandlingstiden afhænger af det enkelte land).

 • WIPO eller det nationale kontor orienterer dig om det enkelte kontors vurdering af din ansøgning.
 • Dit varemærke kan blive afslået i nogle lande og registreret i andre lande.

Du skal betale fornyelsesgebyr hvert 10. år.

 • Bruger du dit varemærke, gælder det, så længe du betaler fornyelsesgebyr. Det skal du gøre hvert 10. år
 • Det er dit eget ansvar at betale fornyelsesgebyret – både for den danske og den internationale registrering.