International ansøgning (med basis i EU)

Brug flueben til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver og antal klasser, du vil registrere dit varemærke for.

Beregner

EU-ansøgning

Udarbejdelse, tilpasning og godkendelse af ansøgning udgift til rådgiver)
Gebyr til EUIPO (inkluderer 1 klasse)
En klasse ekstra
Yderligere klasser a 1120,-
Evt. indsigelse (udgift til rådgiver): 10.000-15.000 kr.

International ansøgning

Udarbejdelse af ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til EUIPO for at videresende ansøgningen til WIPO
Grundgebyr til WIPO
Ansøgningsgebyr for hvert land: Ca. 2200 kr.
Tilpasning og godkendelse af ansøgning (udgift til rådgiver)
Evt. indsigelse i de enkelte lande (udgift til rådgiver): 10.000-15.000 kr. pr. land

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet for en varemærkeansøgning. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer og eventuelt privat rådgivning mv. for en varemærkeansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning.

Indlevering af EU-ansøgning

 • EUIPO vurderer, om dit varemærke kan registreres.

Tilpasning af din europæiske ansøgning (Efter 1-2 måneder)

 • En varemærkeansøgning skal ofte tilrettes. Der kan eksempelvis være behov for præciseringer af, hvilke varer eller tjenesteydelser varemærket skal gælde for.
 • Er der behov for tilretninger, vil du blive kontaktet af EUIPO.
 • Tilretningen kan foregå ad flere omgange.

International ansøgning om varemærke

For at kunne indlevere en international ansøgning om varemærke, skal du skal være indehaver af en national- eller EU-varemærkeregistrering eller have indgivet en national- eller varemærkeansøgning. Her anvender vi en EU-ansøgning.

Dit varemærke offentliggøres (Efter 1-2 måneder)

 • Dit varemærke offentliggøres, hvis EUIPO vurderer, at det kan registreres.
 • Varemærket bliver offentliggjort digitalt på EUIPO’s hjemmeside.

EUIPO videresender din ansøgning til WIPO (Efter 2-3 måneder)

 • WIPO laver en formel undersøgelse af din ansøgning, og sender den herefter videre til de lande, som du har valgt.

Evt. indsigelse (Efter 4-5 måneder)

 • Andre har mulighed for at gøre indsigelse mod, at dit varemærke registreres, hvis de mener, at dit varemærke er i konflikt med deres.
 • Hvis der kommer indsigelse, vil dit varemærke blive behandlet som en indsigelsessag, og du vil blive orienteret om dine muligheder af EUIPO.

Dit EU-varemærke bliver registreret (Efter 4-5 måneder)

 • Hvis EUIPO ikke modtager indsigelser, vil dit varemærke blive registreret, og du modtager et registreringsbevis.

De enkelte nationale kontorer vurderer, om dit internationale varemærke kan registreres i deres land (sagsbehandlingstiden afhænger af det enkelte land)

 • WIPO eller det nationale kontor orienterer dig om det enkelte kontors vurdering af din ansøgning.
 • Dit varemærke kan blive afslået i nogle lande og registreret i andre lande.

Du skal betale fornyelsesgebyr hvert 10. år

 • Bruger du dit varemærke, gælder det, så længe du betaler fornyelsesgebyr. Det skal du gøre hvert 10. år.
 • Det er dit eget ansvar at betale fornyelsesgebyret – både for den europæiske og den internationale registrering.