Ansøgning om designregistrering

Når du skal ansøge om designregistrering, er der flere veje at gå. Vejene har hver især nogle fordele og ulemper. Overvej, hvor der er et marked for dit design, og hvor din produktion og dine konkurrenter er. Det kan også betyde noget, om du har brug for dialog med en sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Forkortelser forklaret

EUIPO: European Union Intellectual Property Office – den europæiske registreringsmyndighed for varemærker og design i EU.

WIPO: World Intellectual Property Organization – det internationale kontor for immaterielle rettigheder, som blandt andet håndterer internationale ansøgninger om varemærke og design.

Vælg din vej til designregistrering her  read-here-arrow

Dansk ansøgning

Fordele:

 • Du får mulighed for dialog med en sagsbehandler fra Patent- og Varemærkestyrelsen.
 • Hurtig sagsbehandling.
 • Det er kun de design, der allerede gælder i Danmark, som kan forhindre dit design i et blive registreret.
 • Du kan vælge at udskyde offentliggørelsen af dit design i Danmark, uden det koster ekstra.
 • En dansk ansøgning er eneste mulighed for at opnå beskyttelse af dit design i Grønland og på Færøerne.

Overvejelser:

 • Hvis dit marked ikke kun er i Danmark, skal du vurdere om en designregistrering i Danmark dækker dit behov for beskyttelse.

Dansk designansøgning

EU-ansøgning

Fordele:

 • Du får beskyttet dit design i hele EU gennem én ansøgning.
 • Du skal kun forny én registrering.
 • Du kan inkludere op til 7 billeder af dit design i din ansøgning, uden ekstra gebyrer.

Overvejelser:

 • Udover EU-design kan nationale design i alle EU lande også forhindre dit design i at blive registreret.
 • Er der hindringer for registrering af dit design i bare ét EU-land bliver hele din ansøgning afslået.
 • Ansøgningsgebyret er højere end for en dansk varemærkeansøgning
 • Hvis du ønsker at udskyde offentliggørelsen af dit design, skal du betale et gebyr.

EU-designansøgning

International ansøgning

Fordele:

 • Du kan med én ansøgning opnå beskyttelse i alle de lande, der er med i den internationale designordning hos WIPO.
 • Du kan også vælge, at registreringen skal gælde for hele EU.
 • Det er ikke et krav, at du har ansøgt om en national designregistrering, forud for at du ansøger internationalt.
 • Du skal kun forny én registrering.

Overvejelser:

 • Der kan være store forskelle i de enkelte landes måde at vurdere dit design på. Du kan derfor opleve, at dit design kan blive afslået i nogle lande og registreret i andre.
 • Det er vigtigt, at du fra start beslutter dig for, hvilke lande, du ønsker beskyttelse i, da du ikke efter indleveringen af din ansøgning kan tilføje flere lande.

International designansøgning

Du kan udsætte offentliggørelse af dit design

Du kan bede om at få udsat offentliggørelsen af dit design, hvis du f.eks. endnu ikke har fået produceret dit produkt. Du kan godt ombestemme dig og bede om, at designet alligevel offentliggøres før det tidspunkt, du har ønsket.  

Du skal være opmærksom på, at det er forskelligt fra land til land, hvor længe du har mulighed for at udsætte offentliggørelsen:

 • I en dansk ansøgning kan du udsætte i 6 måneder. 
 • I en EU-ansøgning kan du udsætte i 30 måneder. 
 • I en international ansøgning kan du udsætte i op til 30 måneder. Vær dog opmærksom på, at det er reglerne for udsættelse i de enkelte lande, der gælder.