Dansk designansøgning

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen.

Beregner

Udarbejdelse, tilpasning og håndtering af ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen
Yderligere billeder af dit design ud over det første á 400 kr.
Evt. håndtering af administrativ prøvning (udgift til rådgiver)

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet for en simpel designansøgning, der indeholder ét design. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer og eventuelt privat rådgivning mv. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning.

Indlevering af dansk designansøgning

  • Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger, om dit design opfylder de formelle betingelser for at kunne blive registreret. Det omfatter blandt andet undersøgelse af, om afbildningen og klassificeringen af designet er korrekt, og om der er andre hindringer for designets registrering.

Dit design registreres og offentliggøres (efter 1 uge)

  • Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at dit design kan registreres, og der ikke er behov for tilpasninger af ansøgningen, registreres og offentliggøres designet allerede efter ca. en uge.

Evt. tilpasning af designansøgningen (efter ca. 1-2 uger)

  • En designansøgning skal dog ofte rettes til før den kan offentliggøres. Der kan eksempelvis være behov for nye afbildninger eller præcisering af klassificeringen. Tilretningen foregår i dialog med en designjurist og kan ske ad flere omgange. Herefter bliver dit design registreret og offentliggjort.

Hvad er klassificering?

Du skal i ansøgningen angive en klasse og eventuelt en underklasse for dit design. Til det formål kan du bruge klassificeringssystemet Locarnoarrangementet. Uanset klassificeringen er det produktets udseende, der er afgørende for beskyttelsen.

 Se klassificeringssystem

Evt. udskudt offentliggørelse (Op til 6 måneder efter indlevering)

  • Du kan vælge at udskyde offentliggørelsen af dit design i op til 6 måneder, hvis du fx har brug for at holde det hemmeligt for andre i en periode. Du skal anmode om udskudt offentliggørelse i forbindelse med indleveringen af din ansøgning.

Evt. administrativ prøvning (Efter 2-3 måneder)

  • Andre har mulighed for at fremsætte anmodning om at få dit design gjort ugyldigt, hvis de fx mener, at dit design ligner deres design.
  • Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en anmodning om prøvning, får du besked om dette, og hvad dine muligheder er i denne proces.

Du skal betale fornyelsesgebyr hvert 5. år

  • En dansk designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.
  • Det er dit eget ansvar at betale fornyelsesgebyret.