EU-designansøgning

Brug flueben til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen:

Beregner

Udarbejdelse, tilpasning og godkendelse af ansøgning (udgift til rådgiver)
Ansøgningsgebyr (udgift til EUIPO)
Offentliggørelsesgebyr (udgift til EUIPO)
Evt. udsættelse af offentliggørelse (udgift til EUIPO)
Evt. håndtering af ophævelsesbegæring (udgift til rådgiver)

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet for en simpel designansøg-ning, der indeholder ét design. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer og eventuelt privat rådgivning mv. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning.

Indlevering af EU-ansøgning

  • Du skal indlevere din EU-designansøgning til EUIPO.
  • EUIPO undersøger, om dit design opfylder de formelle betingelser for at kunne blive registreret. Det omfatter blandt andet undersøgelse af, om afbildningen og klassificeringen af designet er korrekt, og om der er andre hindringer for designets registrering.

Dit design registreres og offentliggøres (efter ca. 2 uger)

  • Hvis EUIPO vurderer, at dit design kan registreres, og der ikke er behov for tilpasninger af ansøgningen, registreres og offentliggøres designet.

Hvad er klassificering?

Du skal i ansøgningen angive en klasse og eventuelt en underklasse for dit design. Til det formål kan du bruge klassificeringssystemet Locarnoarrangementet. Uanset klassificeringen er det produktets udseende, der er afgørende for beskyttelsen.

Se klassificeringssystem 

Tilpasning af designansøgningen (efter ca. 2 uger)

  • En designansøgning skal ofte rettes til, før den kan offentliggøres. Der kan eksempelvis være behov for nye afbildninger eller præcisering af klassificeringen.

Evt. udskudt offentliggørelse (Op til 30 måneder efter indlevering)

  • Du kan vælge at udskyde offentliggørelsen af dit design i op til 30 måneder, fx hvis du har brug for at holde det hemmeligt for andre i en periode. Du skal anmode om udskudt offentliggørelse i forbindelse med indleveringen af din ansøgning.

Evt. anmodning om ugyldighed (Efter 2-3 måneder)

  • Andre har mulighed for at fremsætte anmodning om at få dit design gjort ugyldigt, hvis de fx mener, at dit design ligner deres design.
  • Hvis EUIPO modtager en anmodning om prøvning, får du besked om dette, og hvad dine muligheder er i denne proces.

Du skal betale fornyelsesgebyr hvert 5. år.

  • En EU-designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år i op til 25 år.
  • Det er dit eget ansvar at betale fornyelsesgebyret.