International ansøgning

Brug flueben til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen:

Beregner

Udarbejdelse, tilpasning og godkendelse af ansøgning (udgift til rådgiver)
Grundgebyr til WIPO
Antal lande: Gebyr for hvert land (udgift til myndigheden i det enkelte land varierer meget)
Evt. korrespondance med myndigheder i de valgte lande (udgift til rådgiver)
Offentliggørelse af dit design: Antal afbildinger
Evt. håndtering af ophævelsesbegæring (udgift til rådgiver)

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet for en simpel designansøg-ning, der indeholder ét design. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer og eventuelt privat rådgivning mv. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning.

Indlevering af international ansøgning

 • Du skal indlevere din ansøgning om international designregistrering til WIPO.
 • Du skal i ansøgningen angive, hvilke lande din designregistrering skal gælde for.

WIPO fordeler din ansøgning til de lande, du har valgt (sagsbehandlingstiden kan variere)

 • WIPO laver en formel undersøgelse af din ansøgning, før den sendes videre til behandling i de lande, du har valgt.

Hvad er klassificering?

Du skal i ansøgningen angive en klasse og eventuelt en underklasse for dit design. Til det formål kan du bruge klassificeringssystemet Locarnoarrangementet. Uanset klassificeringen er det produktets udseende, der er afgørende for beskyttelsen.

Se klassificeringssystem

Vurdering af din ansøgning i de valgte lande (sagsbehandlingstiden kan variere)

 • Når WIPO har videresendt din ansøgning til de nationale kontorer, tager de enkelte kontorer stilling til, om dit design kan registreres i deres land.
 • WIPO orienterer dig om de enkelte kontorers vurdering af din ansøgning.
 • Der kan være forskellige regler fra land til land, og du kan derfor opleve, at dit design bliver afslået i nogle lande og registreret i andre lande.

Evt. udskudt offentliggørelse (sagsbehandlingstiden kan variere)

 • Du kan som udgangspunkt vælge at udskyde offentliggørelsen af dit design i op til 30 måneder, fx hvis du har brug for at holde det hemmeligt for andre i en periode. Du skal anmode om udskudt offentliggørelse i forbindelse med indleveringen af din ansøgning.
 • Hvis den nationale lovgivning i et af de valgte lande ikke tillader hemmeligholdelse i en så lang periode, vil registreringen blive offentliggjort på det tidspunkt, som følger af den nationale lovgivning i dette land.

Dit design registreres og offentliggøres i de enkelte lande (sagsbehandlingstiden kan variere)

 • Hvis det vurderes, at dit design kan registreres, og der ikke er behov for tilpasninger af ansøgningen, registreres og offentliggøres designet i de enkelte lande.

Evt. anmodning om ugyldighed (sagsbehandlingstiden kan variere)

 • Andre har mulighed for at fremsætte anmodning om at få dit design gjort ugyldigt, hvis de fx mener, at dit design ligner deres design.
 • Hvis det enkelte land modtager en anmodning om prøvning, får du besked om dette, og hvad dine muligheder er i denne proces.

Du skal betale fornyelsesgebyr

 • En international designregistrering er gyldig i 5 år og kan herefter fornyes hvert 5. år, minimum 2 gange. Det varierer fra land til land, hvor længe designregistreringen maksimalt kan gælde. I mange lande er det op til 25 år.
 • Det er dit eget ansvar at betale fornyelsesgebyret. Det betales til WIPO.