Er idéen god?

For at finde ud af om din idé er unik, kan du bruge den information, der allerede er tilgængelig i databaser om opfindelser, teknik, varemærker og design, og forhåbentlig undgå at bruge tid og ressourcer på at udvikle noget, der allerede findes eller krænke andres opfindelser.

Du kan også bruge databaserne til at få inspiration til, hvordan du kan videreudvikle din idé ved at se på, hvad andre allerede har opfundet og måske derigennem blive inspireret til selv at opfinde noget unikt.

Du kan selv søge i de eksisterende databaser, men de kan være komplekse, og mange vil derfor gerne have hjælp til at søge i dem. Du kan derfor købe dig til hjælp til det enten hos Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos en privat IP-rådgiver.

Søg selv: Patent databaser

Baserer din idé sig på en teknisk løsning, skal du søge i patentdatabaserne.

PVS Online

Information om patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder, der omfatter Danmark.

Espacenet

Information om internationale patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder.

EPO online

Information om europæiske (EP) patentansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder.

WIPO Patentscope

Information om internationale patent- og brugsmodelansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder.

Google Patents

Information om amerikanske (U.S) patentdokumenter, dvs. patentansøgninger og udstedte patenter.

Søg selv: Varemærke databaser

Har din idé et navn kan du søge informationen i varemærkedatabaserne og f.eks. finde ud af, om andre allerede har registreret det navn eller logo, du ønsker at bruge.

PVS Online

Information om danske (DK) og internationale (MP) ansøgninger, sagsdokumenter og rettigheder, der omfatter Danmark.

TMView

Gratis adgang til mere end 5 millioner varemærker.

eSearch Plus

[input fra VMD til beskrivelse af, hvad denne database kan]

WIPO’s Global Brand Database

[input fra VMD til beskrivelse af, hvad denne database kan]

WIPO’s Madrid Monitor

[input fra VMD til beskrivelse af, hvad denne database kan]

WIPO’s digitale bibliotek

Information om internationale varemærker. [VMD, findes den stadig?]

Søg selv: Design databaser

Har din idé et design, kan du se hvilke designs, der allerede er registreret i designdatabaserne.

PVS Online

Information om danske designregistreringer.

DesignView

[input fra VMD til beskrivelse af, hvad denne database kan]

RCD-online

Information om europæiske design, der gælder i alle EU lande. [VMD, findes den stadig?]

WIPO’s digitale bibliotek

Information om internationale design. [VMD, findes den stadig?]

WIPO’s Hague Express

[input fra VMD til beskrivelse af, hvad denne database kan]

Få hjælp til at søge

Du kan få hjælp til forskellige indledende eller overvågende undersøgelser, som går på tværs af rettighedsområderne. En af dem er en dialogsøgning.

En dialogsøgning kan hurtigt give dig et overordnet indblik i, hvad der allerede findes af opfindelser, varemærker eller design. På den måde får du et godt grundlag til at vurdere, om du skal gå videre med din idé og evt. søge om patent, varemærke eller design.

Derudover kan du få hjælp til undersøgelser specifikt indenfor de tre forskellige rettighedsområder.

Kontakt kundeservice hos Patent- og Varemærkestyrelsen, hvis du ønsker hjælp til at vurdere, hvilken undersøgelsesform, der vil give det bedste resultat for dig og bemærk, at du også kan få dem lavet hos en privat IP-rådgiver.

Du kan læse mere om private IP-rådgivere her