IPR kort fortalt

Hvad er IPR?

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, som vi herhjemme kalder for immaterielle rettigheder. IPR er en betegnelse for beskyttelsen af opfindelser og idéer gennem:

Patenter eller brugsmodeller

Tekniske opfindelser, f.eks. mekanik, elektronik og lægemidler

Varemærker

F.eks. logoer, navne og slogans

Design

Et produkts udseende, f.eks. møbler, værktøj og legetøj

Ophavsret

Kunstneriske og litterære værker, f.eks. musik, bøger og film

Kunstneriske og litterære værker opnår beskyttelse, når værket skabes. Det betyder, at du ikke skal ansøge om ophavsret eller registrere værket. Det er dog noget andet med opfindelser, varemærker og design, de skal registreres, hvis du vil opnå eneret på dem.

Hvorfor skal du bruge det?

For at stå stærkere mod kopister

Har du fået en god idé, kan du beskytte den gennem IPR. Med en registreret rettighed, kan du nemlig dokumentere, at idéen er din, hvis andre kopierer den.

For at synliggøre værdien af din idé

Med en rettighed viser du din virksomheds potentiale over for andre. Det kan være en fordel, hvis du ønsker at tiltrække investorer eller samarbejdspartnere. For et patent er et konkret eksempel på, at du har skabt noget nyt og unikt og det viser, at du er seriøs med dit projekt.

For at tjene penge på dine gode idéer


En registreret rettighed kan være et godt forhandlingsredskab, hvis du vil indgå partnerskaber og samarbejder med andre for at få din idé på markedet. Du kan desuden sælge eller udlicensere din rettighed til andre og på den måde tjene penge på din idé.