Få inspiration til at bruge rettigheder

Herunder kan du se en række casevideoer om, hvordan andre har brugt rettigheder til at beskytte deres idéer og om hvilken betydning, det har haft for deres forretning.

Flere måder at beskytte din idé på

For nogle idéer er det nemmere at regne ud, hvordan de kan beskyttes, end for andre. Herunder følger en række eksempler som inspiration til, hvordan du kan vælge at beskytte din idé med forskellige rettighedstyper.

Hvis du har skabt et nyt design, fx et møbel, kan du beskytte det gennem en designregistrering.

Har du et navn og/eller et logo, som du vil bruge til at markedsføre møblet under, kan det være smart at beskytte navnet og/eller logoet gennem en varemærkeregistrering, så du ikke risikerer, at der er andre, der benytter samme varemærke for lignende produkter.

Koncepter kan ikke beskyttes under en samlet rettighed. Du kan imidlertid forsøge at beskytte delelementer af dit koncept, som fx navn, teknik og design gennem varemærker, patenter, design og ophavsret.

Hvis du har fået en idé til et brætspil, og du har beskrevet reglerne til spillet i en tekst, vil teksten være beskyttet af ophavsretten. Andre må gerne beskrive reglerne i en anden tekst, men de må ikke kopiere den.

Du kan også have designet brættet og brikkerne til spillet. Selve udformningen af brættet og brikkerne vil muligvis kunne beskyttes som design gennem en designregistrering.

Har du udviklet en bestemt fremstillingsmåde til at producere dele af dit spil, kan denne muligvis beskyttes ved et patent. Derudover kan du også forsøge at beskytte navnet på spillet gennem en varemærkeregistrering.

En app består af flere forskellige komponenter, som man kan beskytte på forskellig vis.

En app kan fx bestå af en kildekode, en brugergrænseflade, tekst, lyd, billeder og videoer. Disse beskyttes automatisk efter ophavsretten. Du skal dog huske at indhente tilladelse fra ophavsmanden, hvis du bruger andres tekst, lyd, billeder m.m. i din app.

Designet af brugergrænsefladen kan beskyttes ved en designregistrering, hvis det opfylder betingelserne for at opnå en designregistrering.

Navn og logo på din app kan varemærkeregistreres, så du undgår, at andre bruger samme logo eller navn om den samme ydelse, som du udbyder.

Hvis der indgår ny teknologi i din opfindelse, kan du forsøge at beskytte denne teknologi gennem brugsmodeller og patenter.

Har din opfindelse et navn og/eller et logo, som du vil bruge til at markedsføre opfindelsen under, kan det være smart at beskytte navnet og/eller logoet gennem en varemærkeregistrering, så du ikke risikerer, at der er andre, der benytter samme varemærke for lignende produkter.

Dette var et lille udsnit af de muligheder, der findes for at beskytte din idé. Det er vigtigt, at du nøje overvejer dine muligheder, inden du lægger dig fast på en bestemt strategi. Du kan få hjælp til dette arbejde af en IP rådgiver eller ved at kontakte Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter.