EU Varemærke Update

30Marts

Bliv opdateret på EU-varemærkepraksis, når Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med EUIPO afholder EU Varemærke Update. Kurset afholdes på dansk.

 

Du kan blandt andet høre om praksis i forbindelse med processuelle problemstillinger i EU-varemærkesager, absolutte - og relative hindringer for EU-varemærker samt fortabelse og ugyldighed af rettigheder pga. manglende reel brug af et EU-varemærke. Du vil også blive præsenteret for nogle af de senere års praksisændringer hos EUIPO. Endelig kan du høre om udvalgte Case-Law Research Reports og studier fra Appelretten.

 

Tilmeld dig 

Tilmeldingsfrist 24. marts 2023

Program

11:45 – 12:30 Registrering, networking og let frokost
12:30 – 12:40 Velkomst
12:40 – 13:30

Overblik og gennemgang af udvalgte domme og afgørelser vedrørende processuelle aspekter:

 • ”Bevis” i sager ved EUIPO og krav til argumentation
 • Gyldighed af tidligere rettigheder gennem sagens forløb 
13:30 – 13:40 Pause
13:40 – 14:30

Overblik og gennemgang af udvalgte domme og afgørelser vedrørende absolutte hindringer: 

 • Formalkrav
 • Deskriptivitet
 • Manglende særpæg
 • Moral/offentlig orden
14:30 – 14:40 Pause
14:40 – 15:30

Overblik og gennemgang af udvalgte domme og afgørelser indenfor: 

 • Brugspligt
 • Ond tro
15:30 – 15:40 Pause
15:40 – 16:30

Overblik og gennemgang af udvalgte domme og afgørelser indenfor relative hindringer:

 • Forvekslelighed
 • Velkendthed
 • Nationale rettigheder som basis for indsigelser/ophævelsesanmodninger
16:30 Tak for i dag

 

 

Underviser

Thomas Frydendahl

Thomas Frydendahl er ansat ved EUIPO’s Appelkammer, hvor han repræsenterer Appelkammeret i sager indbragt for Retten i første instans, ligesom han er medlem af Klagenævnet For Industrielle Rettigheder (KFIR) i Norge. Thomas har en betydelig erfaring indenfor IP, idet han både har virket som IP-rådgiver i den private sektor og har haft IP-relaterede stillinger i den offentlige sektor, herunder i Patent- og Varemærkestyrelsen og i EUIPO. Thomas er en hyppig underviser i IP-relaterede emner i Norden og er desuden akkrediteret mediator.

Praktisk information

30. marts 2023

Kl. 12.30-16.30
Registrering og let frokost fra kl. 11.45

2395 DKK

Prisen er inklusiv kursusbevis og forplejning.

Patent- og Varemærkestyrelsen

Helgeshøj allé 81
2630 Taastrup

Kontakt

Har du spørgsmål til kurset?
Skriv til Mikael Francke Ravn eller ring på + 45 4350 8257.
Se forretningsbetingelser

Kursusbevis

På EU Varemærke Update får du kursusbevis for din deltagelse svarende til 4,5 lektioner. Vi følger Advokatsamfundets regler for udstedelse af dokumentation for deltagelse i løbende efteruddannelse.