Sådan kan du evaluere og værdiansætte dine rettigheder

Når en virksomhed får behov for ekstern finansiering eller fx står foran at skulle sælges, opstår ofte spørgsmålet om, hvilken værdi virksomhedens rettigheder har.

Når du ønsker at vurdere værdien af dine IP-rettigheder, er det en god ide at starte med at danne dig et billede af rettighedernes styrker og svagheder. I Patent- og Varemærkestyrelsen kan vi hjælpe dig med at evaluere dine rettigheder ved hjælp af en spørgeguide. I guiden fokuseres på de overordnede muligheder og risici, der er forbundet med dine rettigheder. Ved at besvare spørgsmål til de specifikke faktorer, der kan påvirke rettighedens værdi, får du et indblik i rettighedernes særlige styrker og svagheder.

Når du har udfyldt guiden, har du gjort et godt  forarbejde til mødet med din potentielle investor, din private rådgiver eller en anden offentlig organisation.

Du kan kontakte Kundeservice, hvis du gerne vil have spørgeguiden tilsendt

Metoder til værdiansættelse

For at finde værdien af din virksomheds rettigheder, kan der overordnet set vælges mellem to forskellige værdiansættelsesmetoder: De metoder, som giver en score, og de metoder, som giver en værdi i kroner og ører.

Værdiansættelse med brug af score

Disse metoder giver dig typisk en score på en skala, så du herudfra kan få en indikation af værdien. Samtidig giver metoderne dig ofte en dybere indsigt i rettighedens styrke, dækning og brugbarhed i din specifikke situation.

Værdiansættelse med brug af kroner og ører

Virksomheder knytter ofte forskellige værdier til samme rettighed - den kan have én værdi for dens nuværende ejer, en anden for en potentiel køber og en helt tredje værdi, hvis rettigheden værdiansættes til markedsværdi. Der findes forskellige metoder til denne type værdiansættelse af IP-rettigheder. For at sikre det bedste grundlag for dine beslutninger vedrørende dine IP rettigheder anbefaler vi, at det er fagpersoner som fx revisorer, der gennemfører værdiansættelsen.

Inden værdiansættelsen

Inden du afgør, hvilken metode der passer dig bedst, er det vigtigt at overveje, hvad du skal bruge værdiansættelsen til og hvem, der skal præsenteres for resultaterne:

- Ønsker du fx at

  • sælge dine rettigheder?
  • indgå strategiske alliancer og joint ventures?
  • starte virksomhed?
  • tiltrække investorer?
  • indgå i fusion og opkøb?

- Hvilke rettigheder ønsker du at værdiansætte?

  • Er de enkelte rettigheder gyldige og dækkende?

- Hvilke ressourcer har du til rådighed til værdiansættelsen?

- Hvilken metode vil du bruge til værdiansættelsen?

- Hvordan og til hvem skal du præsentere resultatet af værdiansættelsen?