Enhedspatent: Lettere vej til patent i mange europæiske lande

Enhedspatentet er en ny mulighed for virksomheder, der får udstedt et europæisk patent. Efter udstedelsen kan du med én ansøgning opnå patentbeskyttelse i 17, og på sigt i op til 25 EU-medlemslande. Ordningen trådte i kraft 1. juni 2023.

Kort om enhedspatentet

Enhedspatentet, også kaldet et europæisk patent med ensartet retsvirkning, er et patent, som udstedes af Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). Patentet vil efter EPO's godkendelse få virkning med det samme i de EU-lande, der har tilsluttet sig ordningen. Dermed adskiller enhedspatentet sig fra det traditionelle europæiske patent, som efter udstedelse skal gøres gyldigt (valideres) i de europæiske lande, patentet skal gælde.

Enhedspatentet erstatter ikke det traditionelle europæiske patentsystem, men er en ekstra mulighed for patentansøgere.

Praktisk information

Hvad koster et enhedspatent?

Når dit europæiske patent er udstedt, er det gratis at ansøge om enhedspatent, og du skal årligt betale ét fornyelsesgebyr til EPO.

Se fornyelsesgebyrer

Hvilke lande dækker enhedspatentet?

Enhedspatentet gælder i de lande, som har tilsluttet sig ordningen. Pr. 1. februar 2024 er det Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Enhedspatentet vil på sigt gælde i op til 25 EU-lande, idet Spanien og Kroatien har meddelt, at de ikke vil deltage i ordningen.

Se status på deltagende lande

Skal du vælge enhedspatent?

Hvilken vej til patent du bør vælge, vil afhænge af forskellige faktorer, herunder din forretningsstrategi, hvor længe dit patent skal gælde og antallet af lande, det skal gælde i.

Hvis du har brug for et patent, der dækker mange europæiske lande, kan enhedspatentet være en god løsning. 

Sammenlign pris for enhedspatent vs. traditionelt europæisk patent

Hvornår kan du ansøge om enhedspatent?

Du kan først ansøge om enhedspatent, når dit europæiske patent er udstedt. Fristen for at ansøge udløber én måned efter dit europæiske patent er offentliggjort.

Det er EPO, der behandler din ansøgning. Vær opmærksom på, at du fortsat skal gøre dit patent gyldigt i de lande, der ikke er med i ordningen, hvis du ønsker beskyttelse der. 

Læs mere om ansøgningsprocessen

 

Værd at vide

  • Du skal kun betale ét årligt fornyelsesgebyr. Gebyret dækker patentbeskyttelse i de lande, der er med i ordningen.
  • Du sparer tid og penge til valideringer. Du skal altså ikke gøre enhedspatentet gyldigt i hvert enkelt land, du ønsker beskyttelse i.
  • Enhedspatentet dækker lige nu de 17 lande, som deltager i ordningen. Hvis dit patent skal gælde i lande udenfor ordningen, skal du gøre det gyldigt i disse lande gennem det traditionelle europæiske patent eller nationale patenter. Omvendt kan du ikke vælge, at enhedspatentet kun skal gælde for enkelte lande, fx Frankrig og Danmark.
  • Du sparer penge til oversættelse. Enhedspatentet skal ikke oversættes til sproget i alle de lande, det skal gælde. Hvis du har indleveret din patentansøgning på engelsk, kan du nøjes med at oversætte patentet til ét andet sprog. 
  • En afgørelse fra den europæiske patentdomstol vil få virkning i alle de lande, enhedspatentet dækker.

Fælles patentdomstol afgør sager

En ny fælles europæisk patentdomstol bestående af dommere fra de lande, der deltager i ordningen om enhedspatentet, vil fremover træffe afgørelser i sager om både traditionelle europæiske patenter og enhedspatenter. Domstolen vil bestå af en central afdeling samt regionale og lokale afdelinger herunder i København. 

I forbindelse med etablering af domstolen vil der være en overgangsperiode på 7 år, hvor du som indehaver eller ansøger af et traditionelt europæisk patent kan fravælge at få dine eventuelt kommende sager behandlet af den fælles europæiske patentdomstol. Overgangsperioden kan forlænges med yderligere 7 år. Efter overgangsperioden vil det ikke være muligt af fravælge den fælles europæiske domstol.

Læs mere om domstolen 

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere eller har brug for generel vejledning om enhedspatent eller den fælles patentdomstol, er du velkommen til at kontakte kundeservice.

Ring på 4350 8301. Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.00.

Skriv til kundeservice 

Få hjælp af en privat rådgiver

Hvis du har brug for konkret rådgivning om, hvad der er den bedste løsning for dig, anbefaler vi, at du kontakter en privat rådgiver. En privat rådgiver kan både hjælpe dig med selve ansøgningsprocessen og med mere strategiske beslutninger vedrørende beskyttelse af din idé.

Find en privat IP-rådgiver