Ansøgningsprocessen - trin for trin

Her får du et overblik over de forskellige trin i ansøgningsprocessen for patent og brugsmodel.

Ansøgningprocessen for patent

Find ud af, om du vil søge patent

Din opfindelse skal opfylde 3 hovedbetingelser, før du kan få patent:

  • Den skal være ny.
  • Den skal have opfindelseshøjde, dvs. adskille sig væsentligt fra eksisterende opfindelser.
  • Den skal kunne udnyttes industrielt.

Du kan selv undersøge, om der findes lignende opfindelser ved at søge her

Har du brug for hjælp til at finde ud af om din idé er ny, kan du benytte dig af vores serviceydelse Ny Idé. På den måde undgår du at bruge penge på at udvikle en idé, du ikke kan beskytte. Læs mere om Ny idé.

Har du brug for at få hurtig beskyttelse? Så kan du i din ansøgning vælge fast track, som er en fremskyndelse af din patentsagsbehandling. Her bliver din ansøgning behandlet første gang inden for tre måneder, mens det med den ordinære ansøgningsproces sker inden for seks måneder. Læs mere om fast track.

Step 1

Udfyld ansøgningen

Din ansøgning skal indeholde

  1. En beskrivelse af din opfindelse. Beskrivelsen skal indeholde en nærmere forklaring af opfindelsen. Du må gerne vedlægge en tegning, der illustrerer din opfindelse.
  2. Patentkrav. Her skal du beskrive den tekniske løsning, der er grundlag for din opfindelse. Du skal også skrive, hvad der er nyt og specielt ved din opfindelse.
  3. Et sammendrag. I sammendraget skal du skrive et kortfattet resumé af ansøgningen. Det skal fremgå, hvilket teknisk problem opfindelsen løser, og hvor opfindelsen kan anvendes.

Vejledning til ansøgning om patent 

Step 2

Efter ansøgningen er sendt

Vi behandler din patentansøgning. Du vil modtage resultatet af den første behandling efter ca. 6,5 mdr. Det kræver som regel 3 behandlinger, før patentet bliver godkendt, og det tager normalt 1 til 3 år.

Når dit patent er godkendt, gælder det med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen. Det betyder, at din opfindelse er beskyttet, så snart du har afleveret din ansøgning.

Mens din ansøgning bliver behandlet, kan du arbejde videre med din idé. Overvej eksempelvis om du selv skal markedsføre og producere din idé, eller om du skal sælge den. Overvej også hvordan du finansierer en eventuel international beskyttelse af din idé.

Hvis du vil beskytte din ide i udlandet, skal du søge om det SENEST 12 MÅNEDER FRA DIN FØRSTE ANSØGNINGSDATO.

Læs mere om internationale patenter

Step 3

Når du har fået patent

Du kan bruge dit patent på flere måder. Du kan fx licensere det til andre, sælge det eller stoppe andre, der bruger dit patent, uden din tilladelse. 

Dit patent kan gælde i op til 20 år. Det kræver, at du betaler et gebyr hvert år.

Du har selv ansvaret for at finde ud af, om andre krænker din rettighed.

Vil du have hjælp til at overvåge, om andre krænker dit patent? Kontakt kundeservice

Beskyttelse i udlandet

Ansøgningprocessen for brugsmodel

Du skal igennem en række trin for at beskytte din ide med en brugsmodel. Processen går hurtigere end for et patent – og din idé er beskyttet, lige fra du afleverer din ansøgning.

Step 1

Find ud af om du kan få brugsmodel

Din opfindelse skal opfylde en række krav, før du kan få en brugsmodel. Kravene er mindre end for patenter.

Step 2

Udfyld ansøgning

Ansøgningen skal indeholde både formularer og en teknisk beskrivelse af din opfindelse.

Step 3

Efter ansøgningen er sendt

Før du får din brugsmodel, skal din ansøgning behandles. Hvis du vælger at din opfindelse ikke skal afprøves, er behandlingstiden kortere end for patenter. Der bliver blot vurderet, om den opfylder de formelle krav til ansøgningen.

Step 4

Når du har fået brugsmodellen

Du kan bruge din rettighed på flere måder. Du kan fx licensere den til andre, sælge den eller stoppe andre, der krænker din rettighed. Til gengæld kan du først vide, hvor stærk din idé er beskyttet, hvis den bliver afprøvet.

Beskyttelse i udlandet

Du har mulighed for at bruge din brugsmodelansøgning som grundlag for en patent- eller brugsmodelansøgning i andre lande. I begge tilfælde skal du videreføre din ansøgning inden for 12 måneder fra din første ansøgningsdato. Til gengæld gælder din rettighed med tilbagevirkende kraft til ansøgningsdatoen, hvis du får tildelt en rettighed i udlandet. Vær opmærksom på at ikke alle lande tilbyder beskyttelse i form af brugsmodel.

Se hvor, du kan søge brugsmodel