Forretningsbetingelser

Betaling

Du kan betale med Dankort, VISA/Dankort, EURO/MasterCard, American Express, VISA, VISA Electronic eller JCP på hjemmesiden. For at opfylde EU-betalingskravene (PSD2), skal betalinger på hjemmesiden tofaktor-godkendes. Du kan også vælge at få tilsendt et indbetalingskort (undtagen på DK/EP ansøgninger) og betale ved bankoverførsel eller ved at benytte styrelsens kontoordning, PVSkonto. Ved henvendelse i Patent - og Varemærkestyrelsen kan du betale med Dankort og kontanter.

Blanketter til brug i forbindelse med styrelsens kontoordning, PVSkonto:

Alle priser er i DKK og ikke moms belagt, hvor andet ikke er angivet.

Ved tilsendelse af faktura i erhvervsservicesager (sager som ikke angår udstedte eller ansøgte IP-rettigheder) er betalingsfristen fakturadato + 30 dage.

Post til Patent- og Varemærkestyrelsen

Når du sender fysiks post til Patent- og Varemærkestyrelsen skal du adressere det til vores officielle postadresse: Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup.

Du kan indlevere fysisk post til vores kontor i Ikast, indenfor den normale åbningstid. Bemærk at du ikke kan sende post til kontoret i Ikast. Brug den officielle postadresse i stedet.

Kurser og arrangementer

Tilmelding: Fristen for tilmelding til et kursus, seminar, gå-hjem møde eller lign. er, med mindre andet er anført, 10 arbejdsdage før afholdelsesdatoen.

Betaling: Deltagergebyret kan faktureres ved tilmeldingen.

Afmelding: Afmelding skal foregå skriftligt på mail til kursus@dkpto.dk eller sendes per post til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ved afmelding senere end 10 arbejdsdage før kurset afholdes opkræves 50% af deltagerprisen. Afmeldes senere end 5 arbejdsdage før beregnes et gebyr på 75%. Ved afmelding dagen før eller på afholdesesdagen opkræves fuld deltagerbetaling. Pladsen kan til enhver tid overdrages til en kollega ud yderligere beregning.

Behandling af personlige oplysninger

Hvis du afgiver personlige oplysninger - navn, adresse og e-postadresse - benytter vi alene disse oplysninger til brug for levering af bestilte ydelser, betalingsopkrævning m.v. samt internt til statistiske formål.

Du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med vores rettighedssager bl.a. skal oplyse en post-adresse. Hvis sagen er offentligt tilgængelig, vil postadressen også blive offentligt tilgængelig på PVSonline og i vores tidender. Det er derfor vigtigt, at du ikke oplyser en adresse, som du ønsker hemmeligholdt, fordi du er registreret med adressebeskyttelse i CPR-registeret. Du kan alternativt oplyse en postboks-adresse eller en C/O-adresse. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af hemmelige adresser, er du velkommen til at kontakte os.

Se nærmere om vores datapolitik (herunder brug af cookies) samt fortrolighed

Særlige betingelser

Erhvervsservicesager (søgninger og analyser)

Se salgs- og leveringsbetingelser gældende for Styrelsens serviceydelser.

Sagsregistrene PVSonline

Formålet med PVSonline registrene er at give adgang til søgning i Patent- og Varemærkestyrelsens registre over patenter, brugsmodeller, varemærker og design.

Læs mere om sagsregistrene.

Hotline om kopivarer

Se betingelserne for vejledende udtalelser i konkrete sager om, hvorvidt der er begået en krænkelse i form af piratkopiering. 

Håndtering af modeller m.v. der ikke kan indskannes

Rettighedssager: Udgangspunktet for alle rettighedstyper er, at når der indleveres en ansøgning, skal det, der ønskes beskyttet (patent, varemærke, design eller brugsmodel), beskrives i tekst og med evt. tegninger/billeder.

Hvis indlevering af fysisk materiale sker efter styrelsens anmodning herom i medfør af patentbekendtgørelsens § 35, brugsmodelbekendtgørelsens § 32 eller designbekendtgørelsen, hæfter styrelsen for evt. skader, der måtte opstå på det indleverede fysiske materiale eller for bortkomst heraf i det omfang, der er lidt et tab.