Fortrolighed

Erhvervsservice

De opgaver, som Patent- og Varemærkestyrelsen løser som erhvervsservice, er fortrolige og ikke tilgængelige for andre.

Ansøgningers hemmeligholdelse og offentliggørelse

Ansøgninger om patenter, brugsmodeller, design og varemærker samt udstedte rettigheder er som udgangspunkt offentligt tilgængelige.

Følgende er dog hemmeligt:

  • Patentansøgninger i en periode på op til 18 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen
  • Ansøgninger om brugsmodel i en periode på op til 15 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen
  • Designansøgninger i en periode på op til 6 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Patent- og Varemærkestyrelsen har tavshedspligt. Der er også regler om tavshedspligt i forvaltningsloven og i straffeloven.

Datasikkerhed

Søgning på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside foregår som almindelig åben internettrafik. Der anvendes ikke kryptering. Dette gælder også søgning i de elektroniske sagsregistre PVSonline.

Ved indlevering af fortrolige data kan du bruge en sikret og krypteret forbindelse:

  • Bruge vores onlineansøgninger
  • Bruge selvbetjening via IPClient
  • Sende og modtage sikker mail

Anonymitet

Brug af Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside er anonym. Registrering af data sker alene, når du tilmelder dig en af Styrelsens tjenester eller benytte vore elektroniske ansøgninger m.v. Vi anvender dog IP-numre internt til statistiske formål under vores løbende arbejde med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

  • Data fra tilmeldte tjenester. Disse data benyttes alene til brug for levering af bestilte ydelser, betalingsopkrævning m.v. samt internt til statistiske formål.
  • Data fra elektroniske ansøgninger. Data fra elektroniske ansøgninger indgår i Styrelsens sagsbehandlingssystem, som er baseret på reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloves. Disse oplysninger er med visse undtagelser offentligt tilgængelige.
  • Data fra brug af betalingskort. Data fra betalingskort anvendes kun i forbindelse med den konkrete betaling. De gemmes ikke.

Cookies

Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside anvender cookies. Cookies benyttes, når du bruger Styrelsens elektroniske tjenester. På den måde gemmes den opsætning, du har valgt, ligesom du ikke behøver at indtaste samme data flere gange. Læs også vores Cookie-politik her.