IP-Markedsportal

Gennem handel med viden og IP-rettigheder (IPR) kan du skabe værdi og vækst i din virksomhed. Du kan fx forbedre dine innovationsprocesser ved at inddrage ekstern viden eller du kan øge afkastet af dine investeringer i forskning og udvikling ved at lade andre virksomheder købe eller licensere dine IP-rettigheder.

Hvad er handel med IPR?

Handel med IP-rettigheder er en udveksling af viden med andre virksomheder eller opfindere. Udvekslingen kan ske i form at køb eller salg af patenter, brugsmodeller, varemærker eller design, ligesom handel også kan foregå som ind- eller udlicensering af rettigheder.


 

Det får du ud af at handle med viden og IP-rettigheder

Øg din indtjening

Hvis du ejer en IP-rettighed, har du mulighed for at øge din indtjening yderligere ved at give andre licens til den. En licensaftale giver nemlig andre mulighed for at bruge din beskyttede viden, og du får typisk enten løbende royalty-indtægter eller et engangsvederlag fra den virksomhed, du giver licens til.

Få din idé ud over rampen

Hvis du har fundet på en god idé, men ikke selv har ønsket om at bringe idéen på markedet, kan du stadig sikre dig, den bliver til noget. Det kan du gøre via en licensaftale med en etableret virksomhed, der er interesseret i din idé.

Speed din innovationsproces op

Når du enten køber eller indlicenserer andres IP-rettigheder, har du mulighed for hurtigere at komme frem til det resultat, du arbejder hen imod. Det gælder især, hvis du har brug for fx en teknologi, som du ikke selv har kompetencerne til at udvikle. 

 

Få hurtigere adgang til flere markeder

I stedet for selv at opdyrke nye markeder kan du vælge at indgå samarbejde med en virksomhed, som allerede er etableret i de land du er interesseret i. Aftalen om samarbejde kan bl.a. omfatte en licens til din IP-rettighed.

Her kan du handle

Der eksisterer en række platforme, hvor du kan købe og sælge IP-rettigheder. De eksempler, du kan læse om, er alle offentlige tilbud.  Der eksisterer dog også mange private handelsplatforme. Dem kan du finde ved at søge på nettet.

Klimafokus

WIPO GREEN

WIPO GREEN er en online platform til teknologiudveksling, som understøtter en global ambition om at håndtere klimaændringer ved at forbinde udbydere og aftagere af miljøvenlige teknologier.

Gennem database-, netværks- og accelerations-projekter forbinder platformen nøgleaktører for at katalysere grøn teknologiinnovation og -spredning.

Besøg WIPO GREEN

Dansk licenshjælp

Opfinderrådgivningen

Opfinderrådgivningen er eksperter i at licensere opfindelser til etablerede virksomheder.

Hvis og når din idé er moden til det, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig med at skabe kontakt til interesserede virksomheder, ligesom du kan også få hjælp til at forhandle et samarbejde på plads.

Se Opfinderrådgivningen 

Canadisk platform

Explore IP

ExploreIP er en platform, hvor du kan finde IP-rettigheder ejet af offentlige institutioner i Canada.

Den er målrettet til virksomheder, som ønsker at undersøge muligheder for at licensere og samarbejde med offentlige institutioner, som ejer patenter.

Se ExploreIP

Før du handler

Der en række overvejelser, du bør gøre dig, inden du går i gang med at handle med viden eller IPR. Det kan være en god idé at få uddybende hjælp fra en professionel rådgiver til disse overvejelser.

Markedet

 • Hvordan ser dit kommende marked ud? Både i Danmark og internationalt.
 • Hvor mange vil have brug for produktet/ydelsen?
 • Kan dit produkt/din ydelse erstatte en løsning, der allerede eksisterer?

Konkurrenter

 • Hvem er dine nuværende og kommende konkurrenter?
 • Hvad tilbyder de?
 • Hvad er konkurrenternes styrker og svagheder?

Virksomheden, du ønsker at handle med

 • Hvad er virksomhedens kernekompetence?
 • Hvordan ser virksomhedens konkurrencesituation ud?
 • Hvordan passer den rettighed, du vil sælge eller udlicensere ind i virksomheden?

Rettigheder

 • Hvad køber eller sælger du præcist en rettighed til?
 • Hvor mange lande er rettigheden registreret i?
 • Hvor længe er rettigheden i kraft?
 • Hvilke rettigheder eksisterer i øvrigt inden for dit område?

Selve handlen

Hvad er værdien af den rettighed, der skal handles?

Der findes forskellige metoder til at fastsætte værdien af den rettighed, der skal handles.

Se metoder

Standardkontrakter

Når du handler med rettigheder, er det en god idé at sørge for, at der er klarhed mellem parterne om, hvem, der har ret til hvad.

Brug de gratis standardkontrakter til dine aftaler.

Se kontrakter

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til handel med viden og rettigheder, er du velkommen til at kontakte Kundeservice. 

Ring 4350 8301

Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 9 - 16 og fredag fra kl. 9 - 15.

Skriv til Kundeservice

Få hjælp af en privat rådgiver

Hvis du har brug for en dybere forståelse af handel med viden og IPR, anbefaler vi, at du kontakter en privat IP-rådgiver.

Find privat IP-rådgiver