Sådan værdiansætter du dine IP-rettigheder

Når en virksomhed står for at skal sælges eller tiltrække kapital, kan der ofte være behov for at værdiansætte virksomhedens patenter, varemærker og designrettigheder. Det er der flere metoder til at gøre.

Hvilken værdi har IP-rettigheder?

Din virksomheds IP-rettigheder kan være lige så værdifulde som dit produktionsanlæg, lokaler eller lager. Det er en god idé at kende værdien af ​​dine IP-aktiver, når du vil:

  • søge finansiering
  • indgå strategiske partnerskaber
  • fusionere og lave opkøb

Dine IP-rettigheder har typisk økonomisk værdi, når de skaber, vedligeholder eller øger virksomhedens cash flow.

Flere metoder til at værdiansætte

Det er ikke en let opgave at værdiansætte IP-rettigheder. Hvor meget er dit varemærke eksempelvis værd efter flere års markedsføring? Beskytter dit patent dit produkt eller er det overflødigt?

Nogle gange kan rettigheders værdi ændre sig med tiden. Et patent kan begynde sit liv som en unik løsning på et problem, men med tiden kan der findes andre løsninger på problemet, som reducerer dets værdi. Varemærker bliver ofte mere værdifulde, efterhånden som de bliver mere kendte.

Værdiansættelse med:

Brug af score

Disse metoder giver dig typisk en score på en skala, så du kan få en indikation af værdien. Samtidig giver metoderne dig ofte en dybere indsigt i rettighedens styrke, dækning og brugbarhed i din specifikke situation.

Værdiansættelse med:

Brug af kroner og ører

Virksomheder knytter ofte forskellige værdier til samme rettighed - den kan have én værdi for dens nuværende ejer, en anden for en potentiel køber og en helt tredje værdi, hvis rettigheden værdiansættes til markedsværdi. Der findes forskellige metoder til denne type værdiansættelse af IP-rettigheder.

Få hjælp til at komme videre

Ring for en uforpligtende snak på: 4350 8301
Vi samarbejder med private IP rådgivere, og de kan også hjælpe dig med værdiansættelse. Kontakt vores kundeservice, så vi kan hjælpe dig videre.

Du kan også skrive til os her