Analyser

I Patent- og Varemærkestyrelsen bruger vi data og analyser til at kaste lys over tendenser og udviklingen i samfundet inden for teknologi og immaterielle rettigheder.

Vi udvikler løbende analyser

Vi undersøger, hvordan virksomheder benytter rettigheder til at gøre gode idéer til gunstig forretning. Det giver os en større forståelse for virksomheders muligheder og barrierer, ligesom det giver os forudsætningerne for at understøtte dansk erhvervsliv med vejledning og datadrevet politikudvikling.

2024

Life science analyse

Analysen afdækker innovationskraften i den danske life science-industri samt udviklingen i patentansøgninger på tværs af udvalgte lande til den amerikanske- og den europæiske patentmyndighed. 

Læs rapport

2023

Development and Potential in Green IP

Rapporten (der pt. blot foreligger på engelsk) har til formål at belyse vigtigheden af IP som en juridisk ramme, der skal fremme udvikling og kommercialisering af af innovative teknologier, der understøtter grøn omstilling.

Læs rapport

2023

Analyse af danske virksomheders brug af designrettigheder

Rapporten har til formål at belyse, i hvor høj grad designbeskyttelse bliver benyttet i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande.

Læs rapport

2022

Analyse af SMV'ers brug af immaterielle rettigheder

En analyse af danske virksomheders brug af og kendskab til immaterielle rettigheder. Analysen viser, at kun 12 pct. af små virksomheder benytter sig af IPR.

Læs rapport

2021

Patenter i den grønne omstilling

Rapporten belyser danske virksomheders patentering inden for grøn teknologi fra 2011-2020 og sammenligner resultaterne med globale tendenser og udviklingen i en række udvalgte lande. Derudover sammenlignes de danske, europæiske og globale udviklingstendenser for at belyse den danske udvikling i et international perspektiv.

Læs rapport

2021

Hvad driver vækst og udvikling hos start ups?

En analyse, der kaster lys over, hvordan S&E start ups med og uden patenter klarer sig på en række økonomiske nøgletal, og hvad der driver vækst og udvikling hos dem. Denne viden giver et stærkere rådgivningsgrundlag, der kan bidrage til den fremtidige udvikling af succesfulde danske start ups. 

Læs rapport

2021

Life science - innovationskraften i den danske life scienceindustri baseret på industriens patentaktivitet

Analysen undersøger, i hvilket omfang danske, svenske, schweiziske, tyske, amerikanske og kinesiske virksomheder i life science-industrien benytter patenter til at beskytte deres innovation.

Læs rapport

2020

Danmarks grønne styrkeposition

En analyse af det danske patentlandskab inden for grøn teknologi. Analysen giver en indikation på, hvilke virksomheder, der arbejder med grønne patenter og Danmarks styrkeposition globalt.

Læs rapport

2019

Robotteknologi – En patentlandskabsanalyse

En analyse af den danske robotteknologis styrkepositioner i Danmark og i verden, som skal hjælpe danske virksomheder med at identificere relevante teknologiområder og spotte tendenser i teknologiudviklingen.

Læs rapport

2019

Automatisering – En patentlandsskabsanalyse

En analyse af den danske automatiseringsindustri, der belyser danske virksomheders patentaktivitet inden for automatisering fra 2006 og frem. Herudover sammenligner den danske og globale udviklingstrends.

Læs rapport

2014

IPR TURNAROUND

Projektet IPR Turnaround bidrager med ny viden om, hvordan danske virksomheder kan styrke deres indtjening med intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR).

Læs mere

Vil du vide mere?

Har du brug for mere information, kan du downloade vores årsstatistik for 2023. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør nye nøgletal én gang om året. Næste version offentliggøres i slutningen af maj 2024.

Patenter kan først offentliggøres 18 måneder efter ansøgningsdagen. Derfor er der også en tidsmæssig forskydning i, hvornår patenttal kan offentliggøres i statistikken, men vi viser altid de nyeste tilgængelige tal.

Se årsstatistik for 2023

Andre rapporter

På nedenstående sider kan du finde flere rapporter om rettigheders værdi for virksomheder og samfundet, barrierer for små virksomheders brug af rettigheder og de skadelige effekter af ulovlig piratkopiering.

Rapporter fra EPO

Rapporter fra EUIPO

Rapporter fra WIPO

Andre analyser

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg med, når vi løbende offentliggør vores analyser og statistikker samt rapporter fra EPO, EUIPO og WIPO. Nyhedsmailen sendes ud hver anden uge, og du kan til enhver tid afmelde dig.