Vi udvikler løbende statistikker og analyser

Det er afgørende for fremtidens bæredygtige vækst, at virksomheder beskytter og kommercialiserer deres innovation og teknologiske udvikling ved at bruge patenter og varemærker.

I Patent- og Varemærkestyrelsen bruger vi data og analyser til at kaste lys over tendenser og udviklingen i samfundet. Vi undersøger, hvordan virksomheder benytter rettigheder til at gøre gode idéer til gunstig forretning. Det giver os en større forståelse for virksomheders muligheder og barrierer, ligesom det giver os forudsætningerne for at understøtte dansk erhvervsliv med vejledning og datadrevet politikudvikling. 

Antallet af rettigheder stiger

Siden 2012 er antallet af rettigheder udstedt til danske virksomheder vokset med 11 pct. På fem år er antallet vokset fra 15.665 til 17.450.

Truslen fra kopivarer

Truslen fra kopiprodukter har fået danske virksomheder til at gardere sig ved brug af varemærker. Antallet af nye registreringer rammer snart niveauet før finanskrisen i 2008.

Mekanik er Danmarks styrkeposition

I 2017 indgav danske virksomheder flest patentansøgninger inden for mekanik. Det dækker hovedsagligt opfindelser af motorer, turbiner og pumper.

Bag om tallene

Patenter kan først offentliggøres 18 måneder efter ansøgningsdagen. Derfor er der også en tidsmæssig forskydning i, hvornår patenttal kan offentliggøres på vores hjemmeside, men vi viser altid de nyeste tilgængelige tal.

Vil du vide mere?

Har du brug for mere information, kan du downloade vores årsstatistik for 2018. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør nye nøgletal én gang om året. Næste version offentliggøres i slutningen af maj.

Se årsstatistik for 2018

Se rapporter

Nedenfor finder du bl.a. rapporter om rettigheders værdi for virksomheder og samfundet, barrier for små virksomheders brug af rettigheder, og de skadelige effekter af ulovlig piratkopiering.