Andre rapporter

Europa Kommissionen

Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border, 2018

Rapporten giver indsigt i mængden, kategorierne og den anslåede værdi af de forfalskede prdukter, der bliver tilbagehold i EU. Herudover belyser rapporten Forbindelsen mellem medlemsstater og tilbageholdelser samt arten af den krænkede IPR.

Læs rapporten

Danmarks Statistik

Innovation og forskning 2019 

Rapporten giver viden om forskning og udvikling, og kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne. Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor forskning og udvikling i Danmark.

Læs rapporten