Danske rapporter

Life science - en analyse af innovationskraften i den danske life scienceindustri baseret på industriens patentaktivitet

Analysen undersøger, i hvilket omfang danske, svenske, schweiziske, tyske, amerikanske og kinesiske virksomheder i life science-industrien benytter patenter til at beskytte deres innovation.

Læs rapporten

Robotteknologi – En patentlandskabsanalyse

En analyse af den danske robotteknologis styrkepositioner i Danmark og i verden, som skal hjælpe danske virksomheder med at identificere relevante teknologiområder og spotte tendenser i teknologiudviklingen.

Læs rapporten

Automatisering – En patentlandsskabsanalyse

En analyse af den danske automatiseringsindustri, der belyser danske virksomheders patentaktivitet inden for automatisering fra 2006 og frem. Herudover sammenligner den danske og globale udviklingstrends med henblik på at illustrere den danske udvikling i et globalt perspektiv og for at undersøge, om der er sket forskydninger i udviklingstrendsene over årene.

Læs rapporten

Danmarks grønne styrkeposition - en analyse af det danske patentlandskab

I analysen ’Danmarks grønne styrkeposition’ fra 2020 har Patent- og Varemærkestyrelsen analyseret det danske patentlandskab inden for grøn teknologi. Analysen giver en indikation på, hvilke virksomheder, der arbejder med grønne patenter og Danmarks styrkeposition globalt. 

Læs rapporten

IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

Projektet har kørt i to spor: et forskningsspor med fokus op dataindsamling og analyse, og et virksomhedsspor, hvor deltagervirksomheder er blevet inspireret til at igangsætte en udviklingsproces, og hvor der er udviklet virksomhedsrettede værktøjer

Læs rapporten

Analysis of future growth conditions and potentials in Greater Copenhagen Prepared for the Danish Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Region Hovedstaden and Region Sjælland 2018

Denne rapport kigger på langsigtede potentielle virkninger af globale megatrends med afsæt i en række industrier af særlig interesse i Storkøbenhavn

Læs rapporten