Whistleblowerordning

Erhvervsministeriet har den 1. november 2020 oprettet whistleblowerordninger. Patent- og Varemærkestyrelsen er omfattet af en ny fælles ordning i departementet.

Du kan som samarbejdspartner eller ansat hos en samarbejdspartner til Patent- og Varemærkestyrelsen sende oplysninger om kritisable forhold ind til
departementets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i Patent- og Varemærkestyrelsen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og
samarbejdspartnere.

 Læs vejledning til whistleblowerordningen