Systemstatus

Status lige nu

Driftsforstyrrelser:  

 

Det er pt ikke muligt at indlevere designansøgninger via vores hjemmeside. Der arbejdes på at finde en løsning. Tidshorisont endnu ukendt.

Planlagte serviceudfald de næste 30 dage

Forventet start Forventet afsluttet Berørte systemer

20/6 16:30 2024

20/6 23:00 2024

Ordinært servicevindue. Patent- og Varemærkestyrelsens kundevendte it-systemer kan være ude af drift periodevis indenfor nævnte tidsrum. 

Dette gælder blandt andet PVS Online, PVS-files og systemer til ansøgning om IP-rettigheder.