Digitalisering i Patent- og Varemærkestyrelsen

Vi arbejder løbende på at levere fremtidssikrede digitale løsninger til vores kunder og interessenter. Du kan her følge med i vores arbejde med digitalisering og finde information om ændringer.

Digital post i e-Boks

Vi digitaliseret vores kommunikation, så post i forbindelse med sagsbehandlingen på det nationale patent- og brugsmodelområde nu sendes til e-Boks. Den digitale kommunikationsform sikrer hurtigere og bedre kommunikation med færre udgifter til porto og en mindre belastning af miljøet.

Fra 2021 og frem overgår vi trinvist til også at sende digital post på de øvrige rettighedsområder. Den trinvise implementering sker for at minimere risici for eventuelle komplikationer for vores kunder.

Hvis du bruger IP Client

Brugere af IP Client, modtager allerede post digitalt og vil fortsat modtage breve i IP Client, på sædvanlig måde. I en periode vil du blive mødt af et nyt skærmbillede, når du tilgår IP Client. Her skal du vælge mellem to indgange til systemet:

  • En indgang for dig, der arbejder med sager om danske patenter og brugsmodeller. 
  • En indgang for dig, der arbejder med supplerende beskyttelsescertifikater (SPC), DK/EP-sager samt sager om varemærker og design.

Tilmelding til IP Client

IP Client giver adgang til rettighedssager i Patent- og Varemærkestyrelsen. 

Behandling af sager om supplerende beskyttelsescertifikater (SPC)

Patent- og Varemærkestyrelsen sender nu behandlingsbreve og breve om forlængelser i SPC-sager direkte i e-boks. Vigtige dokumenter i sagsbehandlingen er samlet ét sted og kan derfor let fremfindes, og det er muligt at tilgå breve hurtigere som følge af sparet postgang.

Patent- og Varemærkestyrelsen sender SPC-registreringsbeviser og registerudskrifter i papirform, men vi arbejder på også at digitalisere denne del af SPC-området.