Kontrakter og årsrapporter

Få indblik i vores årsrapporter og kontrakter med Erhvervsministeriet.

Patent- og Varemærkestyrelsens direktør får resultatløn

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året. Det vurderes bl.a., om de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan er opfyldt.

I 2018 udgjorde resultatlønnen 115.000 kr.