Kontrakter og årsrapporter

Få indblik i vores årsrapporter og kontrakter med Erhvervsministeriet.

Patent- og Varemærkestyrelsens direktør får resultatløn

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2019 udgør 115.000 kr.