PVSonline

PVSonline er en facilitet, der gør det muligt at søge i en database, der indeholder patenter, brugsmodeller, varemærker og design. Læs mere om de enkelte rettighedstyper - vælg type:

  • Patent og Brugsmodel
  • Varemærke
  • Design

Retten til PVSonline

Alle rettigheder til PVSonline tilhører Patent- og Varemærkestyrelsen.

Betingelser for benyttelse af PVSonline

PVSonline må udelukkende benyttes via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Kommerciel udnyttelse af PVSonline og anden benyttelse, der ligger ud over sædvanlig brug, må ikke ske uden forudgående tilladelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan læse om betingelserne for kommerciel brug og indhente tilladelse hertil her.'

Indhold

Der kan være rettigheder eller oplysninger, der ikke er indgået i PVSonline, når du foretager en søgning.

Patent- og Varemærkestyrelsen bestræber sig på at sikre, at data og dokumenter i PVSonline fremstår korrekte, men påtager sig intet ansvar for korrektheden af databasens informationer. Derfor opfordres brugerne til at få bekræftet oplysningerne i PVSonline hos Patent- og Varemærkestyrelsen, inden oplysningerne anvendes i anden sammenhæng.

Skulle du som bruger opdage fejlagtige oplysninger, må du meget gerne kontakte styrelsen herom. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i PVSonline og styrelsens register og sagsmateriale, skal oplysningerne i styrelsens register og sagsmateriale lægges til grund.

Opdatering

Opdatering af data og dokumenter foretages tidligt om morgenen på alle hverdage (mandag-fredag). Udgående korrespondance overføres dog først 4 dage efter den registrerede afsendelsesdato i PVS. Indgående korrespondance kan først ses, når en sagsbehandler har undersøgt om korrespondancen indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Hvis sådanne oplysninger indgår i korrespondancen, vil korrespondancen ikke fremgå af PVSonline. E-mails overføres en gang om ugen. Patent-, brugsmodel- og designansøgninger overføres først til PVSonline, når de publiceres i Patenttidende eller Designtidende som offentligt tilgængelige.DK/EP patenter kan først ses i PVSonline, når de er godkendt til validering i Danmark.

Om sikkerhed i kommunikationen

En søgning i PVSonline foregår som almindelig åben internettrafik. Der anvendes ikke nogen form for kryptering.

Tilgængelighed

PVSonline registrene vil normalt være tilgængelige hele døgnet. Dog vil der kunne ske afbrydelser, når vi gennemfører nødvendigt systemarbejde. Dette varsles så vidt muligt på vores hjemmeside.

Hjælp

Alle henvendelser om PVSonline kan rettes til Styrelsens kundecenter.