Priser og gebyrer

Prisberegner

Alle priser

1. Ansøgningsgebyr
a. Grundgebyr DKK 3.000
b. Tillægsgebyr for hvert patentkrav ud over 10 DKK 300
2. Gebyrer for nyhedsundersøgelse af international type (PL §9)
I) Nordic Patent Institute (NPI) som nyhedsundersøgende myndighed:
a. Grundgebyr DKK 4.500
b. Tillægsgebyr for hvert krav ud over 10 DKK 200
c. Ekspeditionsgebyr DKK 500
II) Den Svenske Patentmyndighed (PRV) som nyhedsundersøgende myndighed:
a. Grundgebyr DKK 6.450
b. Tillægsgebyr for hvert krav ud over 10 DKK 115
c. Ekspeditionsgebyr DKK 500
III) Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) som nyhedsundersøgende myndighed:
a. Grundgebyr
1. For en prioritetsgivende ansøgning DKK 9.375
2. I alle andre tilfælde DKK 14.649
b. Ekspeditionsgebyr DKK 500
3. Ved senere indlevering af dansk oversættelse af international ansøgning
a. Gebyr DKK 1.100
4. Genoptagelse
a. Gebyr DKK 700
5. Publicering
a. Gebyr DKK 2.000
b. Tillægsgebyr for hvert patentkrav, for hvilket der ikke er betalt ansøgningsgebyr DKK 300
6. Publicering af ændrede danske patentskrifter
a. Gebyr DKK 2.000
7. Genoprettelse
a. Gebyr DKK 3.000
8. Årsgebyrer
1. gebyrår DKK 500
2. gebyrår DKK 500
3. gebyrår DKK 500
4. gebyrår DKK 1.100
5. gebyrår DKK 1.250
6. gebyrår DKK 1.400
7. gebyrår DKK 1.600
8. gebyrår DKK 1.800
9. gebyrår DKK 2.050
10. gebyrår DKK 2.300
11. gebyrår DKK 2.550
12. gebyrår DKK 2.800
13. gebyrår DKK 3.050
14. gebyrår DKK 3.300
15. gebyrår DKK 3.600
16. gebyrår DKK 3.900
17. gebyrår DKK 4.200
18. gebyrår DKK 4.500
19. gebyrår DKK 4.800
20. gebyrår DKK 5.100
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%. Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen
9. Fremsættelse af indsigelse
a. Gebyr DKK 2.500
10. Administrativ omprøvning
a. Gebyr DKK 7.000
11. Klage
a. Gebyr DKK 8.000

1. Ansøgning
a. Grundgebyr inklusiv én klasse DKK 2.000
b. Tillægsgebyr for første ekstra klasse DKK 200
c. Tillægsgebyr for hver yderligere klasse* DKK 600
*Der er i alt 45 klasser
Tillægsgebyr for en nærmere begrundet søgningsrapport DKK 700
2. Gebyr for videreførelse af en Madridprotokolregistrering som dansk varemærkeansøgning
a. Gebyr DKK 1.500
3. Fornyelse (for gebyrer med forfaldsdato på eller efter 1. juli 2019)
a. Grundgebyr inklusiv én klasse DKK 2.000
b. Tillægsgebyr for første ekstra klasse DKK 200
c. Tillægsgebyr for hver yderligere klasse DKK 600
Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%
4. Anmodning om deling af en ansøgning eller en registrering for hver udskilt ansøgning eller registrering
a. Gebyr DKK 2.000
5. Fremsættelse af indsigelse
a. Gebyr DKK 2.500
6. Administrativ ophævelse
a. Gebyr DKK 2.500
7. Administrativ ophævelse, der udelukkende er fremsat under henvisning til, at registreringen er sket i strid med varemærkelovens § 14, stk 1, nr. 2 og 4
a. Gebyr Ingen beregning
8. Klage
a. Gebyr DKK 4.000

1. Ansøgning
a. Grundgebyr DKK 1.200
b. Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design ud over det første DKK 700
c. Tillægsgebyr for offentliggørelse af hver afbildning ud over den første* DKK 400
*Omfatter også bekendtgørelse iht. den hidtil gældende mønsterlov
2. Genoptagelse
a. Gebyr DKK 400
3. Supplerende forundersøgelse
a. Gebyr DKK 1.500
b. Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design ud over det første DKK 900
4. Fornyelse
a. Gebyr DKK 2.200
b. Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design ud over det første DKK 1.100
Fornyelser omfatter også fornyelse af registreringer iht. den hidtil gældende mønsterlov.
Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.
5. Administrativ prøvning pr. design, herunder design indeholdt i en samregistrering
a. Gebyr DKK 3.000
6. Offentliggørelse af registrering i ændret form
a. Gebyr DKK 400
b. Tillægsgebyr for offentliggørelse af hver afbildning ud over den første DKK 400
7. Genoprettelse
a. Gebyr DKK 3.000
8. Klage
a. Gebyr DKK 4.000

1. Ansøgning
a. Gebyr DKK 2.000
2. Ved senere indlevering af dansk oversættelse af international ansøgning
a. Gebyr DKK 1.100
3. Genoptagelse
a. Gebyr DKK 400
4. Genoprettelse
a. Gebyr DKK 3.000
5. Fornyelse
For 1. periode DKK 2.000
For 2. periode DKK 3.000
Fornyelsesgebyrer, der betales efter udløbet af den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.
6. Prøvning før eller efter registrering
a. Gebyr DKK 4.000
7. Bekendtgørelse af ændret registrering og publicering af ændret formulering
a. Gebyr DKK 1.100
8. Klage
a. Gebyr DKK 5.000

1. Ansøgning
a. Gebyr DKK 3.000
2. Ansøgning om forlængelse af certifikat
a. Gebyr DKK 2.500
3. Genoptagelse
a. Gebyr DKK 600
4. Genoprettelse
a. Gebyr DKK 3.000
5. Årsgebyr pr. påbegyndt gebyrår
a. Gebyr DKK 5.100
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdagen, forhøjes med 20%. Gebyret skal være betalt inden 6 måneder fra forfaldsdagen.
6. Administrativ omprøvning
a. Gebyr DKK 1.500
Der skal betales et gebyr på 7.000 Dkk for eventuel omprøvning af patentet.
7. Klage
a. Gebyr DKK 4.000

Dialogsøgning
De første 2 timer DKK 2.250
Herefter normal timepris DKK 1.280
Patentsøgninger
Nyheds-søgning Efter tilbud
Gyldigheds-søgning Efter tilbud
Krænkelses-søgning Efter tilbud
Teknikkens stade-søgning Efter tilbud
Freedom to Operate-søgning Efter tilbud
Patent Intelligence Efter tilbud
Sekvens-søgning Efter tilbud
Patentovervågninger
IP Survey Efter tilbud

Forundersøgelse af mærke i Danmark
a. Inkluderer op til 3 klasser DKK 5.000
b. Yderligere klasser - pr. 10 klasse DKK 625
Forundersøgelse af logo i Danmark
Pris Efter tilbud
Varemærkehitliste i Danmark
Pris DKK 1.250
Varemærkeidentitetsskanning
a. Et land i 1-3 klasser DKK 2.500
b. Fem lande i 1-3 klasser DKK 4.500
c. En landepakke i 1-3 klasser DKK 4.000
d. Tre landepakker i 1-3 klasser DKK 5.000
e. Alle landepakker i 1-3 klasser DKK 5.500
De 6 landepakker er: 1. Nord Amerika, 2. Syd Amerika, 3. Mellem Amerika og Caribien, 4. Europa, 5. Afrika og 6. Asien og Mellemøsten. Pakkerne inkluderer de lande, vi har adgang til via databaser. For lande uden databaseadgang betales en særskilt pris.
Varemærkeskanning
a. Et land i 1-3 klasser DKK 3.500
b. Fem lande i 1-3 klasser DKK 6.500
c. En landepakke i 1-3 klasser DKK 6.000
d. Tre landepakker i 1-3 klasser DKK 7.500
e. Alle landepakker i 1-3 klasser DKK 8.500
f. Lande uden databaseadgang Efter tilbud
g. For mere end 3 klasser - pris pr. klasse DKK 1.250
De 6 landepakker er: 1. Nord Amerika, 2. Syd Amerika, 3. Mellem Amerika og Caribien, 4. Europa, 5. Afrika og 6. Asien og Mellemøsten. Pakkerne inkluderer de lande, vi har adgang til via databaser. For lande uden databaseadgang betales en særskilt pris, jf. ovenfor.
Dialogsøgning
De første 2 timer DKK 2.250
Herefter normal timepris DKK 1.250
Overblik over indehavers varemærker
Pris Efter tilbud
Varemærkeovervågninger
MarkWatch (Varemærkeovervågning i Danmark)
a. Pris pr. år DKK 2.500
b. Pris pr. år - for efterfølgende varemærker DKK 1.800
Varemærkeovervågning internationalt
Pris Efter tilbud

Designydelse
Pris Efter tilbud
DesDoc
Pris DKK 625
Dialogsøgning
De første 2 timer DKK 2.250
Herefter normal timepris DKK 1.250

1. Bekræftet kopi af en patent-, brugsmodel-, design- eller varemærkeansøgning
a. Gebyr DKK 300
b. Ved bestilling af prioritetsdokumenter på over 150 sider leveres disse på CD til en fast pris á DKK 500
2. Bekræftet udskrift af patent - og varemærkestyrelsens sagsregister
a. Gebyr DKK 300
3. Hjemtagelse af udenlandske skrifter
a. Ved søgning i database - pris pr. publikation DKK 100
b. Ved hjemtagning via kontakt til andre myndigheder - pris pr. publikation DKK 500
Moms tillægges
4. Ekspreslevering
a. Gebyr DKK 200
Moms tillægges

1. Publicering af oversættelser af europæiske patentskrifter
a. Gebyr DKK 2.000
2. Publicering af ændrede oversættelser af europæiske patentskrifter
a. Gebyr DKK 2.000
3. Genoprettelse
a. Gebyr DKK 3.000
4. Årsgebyrer
1. gebyrår DKK 500
2. gebyrår DKK 500
3. gebyrår DKK 500
4. gebyrår DKK 1.100
5. gebyrår DKK 1.250
6. gebyrår DKK 1.400
7. gebyrår DKK 1.600
8. gebyrår DKK 1.800
9. gebyrår DKK 2.050
10. gebyrår DKK 2.300
11. gebyrår DKK 2.550
12. gebyrår DKK 2.800
13. gebyrår DKK 3.050
14. gebyrår DKK 3.300
15. gebyrår DKK 3.600
16. gebyrår DKK 3.900
17. gebyrår DKK 4.200
18. gebyrår DKK 4.500
19. gebyrår DKK 4.800
20. gebyrår DKK 5.100
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%. Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen
5. Administrativ omprøvning
a. Gebyr DKK 7.000
6. Klage
a. Gebyr DKK 8.000

Videresendelse
Gebyr DKK 1.500
Nyhedsundersøgelse
1) Når Nordic Patent Institute er nyhedsundersøgende myndighed DKK 13.260
a) Hvis en tidligere nyhedsundersøgelse i prioritetsansøgningen fra den danske, norske, finske eller islandske patentmyndighed indleveres og kan anvendes i den internationale ansøgning, refunderes gebyret med 25%.
-
b) Hvis en tidligere international nyhedsundersøgelse eller en international-type search foretaget iht. patentlovens §9, indleveres og kan anvendes i den internationale ansøgning, refunderes gebyret med 50%.
-
2) Når den svenske patentmyndighed (PRV) er nyhedsundersøgende myndighed DKK 13.260
a) Når der sammen med den internationale ansøgning indleveres meddelelse om resultatet af nyhedsundersøgelsen fra den danske, norske, finske, svenska eller islandske patentmyndighed vedrørende prioritetsansøgningen, giver den nyhedsundersøgende myndighed en reduktion af gebyret på 2.800 SEK.
-
b) Når der sammen med den internationale ansøgning indleveres meddelelse om resultatet af en international nyhedsundersøgelse eller resultatet af en international-type search foretaget iht. Patentlovens §9, giver den nyhedsundersøgende myndighed en refusion af gebyret på hhv. 0 %, 50 % eller 100 %.
-
3) Når den Europæiske Patentmyndighed (EPO) er nyhedsundersøgende myndighed DKK 13.260
a) Når der foreligger resultat af en international-type search iht. patentlovens §9 giver den nyhedsundersøgende myndighed en individuelt vurderet procentvis reduktion af gebyret på hhv. 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
-
Internationalt gebyr
Grundgebyr + designeringsgebyr DKK 9.090
Tillæg for de resterende ark udover 30 sider DKK 100
Ved anvendelse af e-filing programmet kan følgende reduktioner opnås:
Indleveres i XML-fil ikke karakterkodet format er rabatten DKK 1.370
Indleveres filer i karakterkodet format er rabatten DKK 2.050
Andre gebyrer
1) Tillægsgebyr ved for sen betaling af ovennævnte gebyrer iht. PCT regel 16bis.2 Variabelt gebyr
50 % af de for sent indbetalte gebyrer, dog mindst 1.500 kr. og højst 50 % af det internationale grundgebyr+designeringsgebyr
-
EASY ansøgninger fratrækkes reduktionen før tillægsgebyr udregnes
-
2) Tillægsgebyr for for sen indlevering af ansøgningen på et af de sprog, der godtages af den valgte nyhedsundersøgende myndighed iht. PCT regel 12.3 Variabelt gebyr
25 % af det internationale gebyr
-
3) Tillægsgebyr ved for sen indlevering af ansøgningen på et publiceringssprog iht. PCT regel 12.4 Variabelt gebyr
25 % af det internationale gebyr
-

Indlevering til Patent- og Varemærkestyrelsen
Gebyr for ekspedition af ansøgning DKK 500
Gebyr for ekspedition af efterfølgende designeringer DKK 300
Betaling til Det Internationale Bureau (WIPO)
Grundgebyr (inkluderer 3 klasser) CHF 653
Grundgebyr (inkluderer 3 klasser), mærket i farver CHF 903
Gebyr for hver klasse ud over tre (når designeringen omfatter lande, hvor der ikke skal betales individuelle gebyrer) CHF 73
Designeringsgebyr for hvert land (for lande, hvor der ikke skal betales individuelle gebyrer) CHF 73
Designeringsgebyr for hvert land, hvor der betales individuelle gebyrer Variabelt gebyr

Betaling til Harmoniseringskontoret (EUIPO)
Varemærker
Grundgebyr for ansøgning om registrering (inkluderer 3 klasser) EURO 1.200
Grundgebyr for elektronisk ansøgning om registrering (inkluderer 3 klasser) EURO 1.050
Gebyr for hver klasse ud over tre EURO 150
Fællesmærker
Grundgebyr for ansøgning om registrering (inkluderer 3 klasser) EURO 1.800
Gebyr for hver klasse ud over tre EURO 300

Indlevering til Patent- og Varemærkestyrelsen
Gebyr for ekspedition af ansøgning DKK 200
Betaling til Harmoniseringskontoret (EUIPO)
Grundgebyr
For ansøgning om registrering af 1. design EURO 230
Tillægsgebyr pr. design for ansøgning om registrering af 2. - 10. design EURO 115
Tillægsgebyr pr. design for ansøgning om registrering af 11. design og derover EURO 50
Bekendtgørelsesgebyr
1. design EURO 120
Pr. design for 2. - 10. design EURO 60
Pr. design for 11. design og derover EURO 30
Gebyr for udsættelse af bekendtgørelsen
1. design EURO 40
Pr. design for 2. - 10. design EURO 20
Pr. design for 11. design og derover EURO 10

Indlevering til Patent- og Varemærkestyrelsen
Gebyr for ekspedition af ansøgning DKK 200
Betaling til Det Internationale Bureau (WIPO)
Grundgebyr
For ansøgning om registrering af 1. design CHF 397
Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design ud over det første CHF 19
Gebyr for offentliggørelse
For hver afbildning CHF 17
For hver side, i tillæg til den første, hvor en eller flere afbildninger er vist (hvis afbildninger er indleveret på papir) CHF 150
Designeringsgebyr
Niveau 1:
For 1. design CHF 42
Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design ud over det første CHF 2
Niveau 2:
For 1. design CHF 60
Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design ud over det første CHF 20
Niveau 3:
For 1. design CHF 90
Tillægsgebyr ved samregistrering for hvert design ud over det første CHF 50
Designeringsgebyr for hvert land, hvor der betales individuelle gebyrer Variabelt gebyr

1. Ansøgning
a. Gebyr DKK 1.500
2. Klage
a. Gebyr DKK 4.000

1. Ansøgning
a. Gebyr DKK 2.000

1. Ansøgning
a. Gebyr DKK 2.000