Dansk patentansøgning

Fordele:

  • Hurtig vurdering af patentansøgning
  • Dialog med dansktalende sagsbehandler

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen.
Du kan ikke fravælge gebyrer til myndigheder.

Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
Tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)

Andet år

Yderligere tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyr

Løbende omkostninger

Årsgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.

Indlevering af dansk patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen

  • Din ansøgning kan holdes hemmelig i op til 18 måneder.
  • Du kan bruge ansøgningen til at søge om patent i udlandet indenfor 12 måneder (brug af “prioritet”).
  • Senest seks måneder fra indlevering vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen din ansøgning.

Tilpasning af den danske patentansøgning

  • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
  • Nogle gange foregår tilretningen ad flere omgange.

Efter 1-2,5 år: Dit patent bliver udstedt

  • Når patentet bliver udstedt, vil omfanget af beskyttelsen være synlig for andre.
  • Du skal løbende vurdere, om du vil opretholde dit patent. For hvert år patentet opretholdes, skal du betale et årsgebyr. Dette gebyr stiger for hvert år. Se priser