Dansk + europæisk ansøgning

Fordele:

 • Hurtig vurdering af din patentansøgning
 • Dialog med dansktalende sagsbehandler
 • Enkel ansøgningsproces
 • Samme ordlyd af dit patent i alle lande

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen.
Du kan ikke fravælge gebyrer til myndigheder.

Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
Tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Håndtering og indlevering af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
Indlevering af europæisk ansøgning til EPO (gebyr)

Andet år

Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
Yderligere tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)

Tredje år

Oversættelse og gyldighed (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyrer

Løbende omkostninger

Årsgebyrer

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.

Indlevering af dansk patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen

 • Din ansøgning kan holdes hemmelig i op til 18 måneder.
 • Du kan bruge ansøgningen til at søge om patent i udlandet indenfor 12 måneder (brug af “prioritet”).
 • Senest syv måneder fra indlevering vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen din ansøgning.

Tilpasning af den danske patentansøgning

 • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
 • Nogle gange foregår tilretningen ad flere omgange.

Indlevering af europæisk patentansøgning

 • Typisk omkring 6-7 måneder fra du har indleveret din europæiske ansøgning, modtager du en vurdering af opfindelsen fra EPO.

Tilpasning af europæisk patentansøgning

 • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
 • Nogle gange foregår tilretningen ad flere omgange.

Gyldighed og oversættelse af europæisk patent i de valgte lande

 • Når patentet er blevet godkendt af EPO, har du tre måneder til at vælge, hvilke europæiske lande, du vil have, patentet skal gælde i.
 • For hvert valgt land skal patentet oversættes til det pågældende lands sprog. I langt de fleste lande (blandt andet Danmark) er det dog tilstrækkeligt at oversætte kravene.

Efter 2-4 år: Dit patent bliver udstedt

 • Når patentet bliver udstedt, vil omfanget af beskyttelsen være synlig for andre. Du skal løbende vurdere, om du vil opretholde dit patent. For hvert år patentet opretholdes, skal du betale et årsgebyr. Dette gebyr stiger for hvert år.