Dansk + international ansøgning

Fordele:

 • Hurtig vurdering af patentansøgning
 • Dialog med dansktalende sagsbehandler
 • Mulighed for at udsætte beslutningen om, hvilke lande du ønsker patent i og mulighed for at udsætte nogle udgifter

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen.
Du kan ikke fravælge gebyrer til myndigheder.

Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen for indlevering
Tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
Håndtering og indlevering af international ansøgning (udgift til rådgiver)
Indlevering af international ansøgning (gebyr til PCT-myndighed)

Andet år

Yderligere tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)

Tredje år og frem

Videreførelse af international ansøgning til EPO (gebyr)
Håndtering af videreførelse af international ansøgning til EPO (udgift til rådgiver)
Videreførelse af international ansøgning uden for Europa (gebyr)
Videreførelse af international ansøgning udenfor Europa (udgift til rådgiver)
Tilpasning af videreført ansøgning i valgte lande udenfor Europa (udgift til rådgiver)
Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
Oversættelse og gyldighed af europæisk patent (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyrer

Løbende omkostninger

Årsgebyrer

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.

Indlevering af dansk patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen

 • Din ansøgning hemmeligholdes i op til 18 måneder.
 • Indenfor 12 måneder kan du bruge ansøgningen til at søge om patent i udlandet (brug af “prioritet”).
 • Senest seks måneder fra indlevering vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen din ansøgning.

Tilpasning af den danske patentansøgning

 • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
 • Nogle gange foregår tilretningen i flere sagsbehandlingstrin.

Indlevering af PCT-ansøgning (international patentansøgning)

 • PCT-myndigheden vurderer opfindelsen.

Videreførelse af PCT-ansøgning via EPO

 • Senest 31 måneder efter du har indleveret den første patentansøgning (den “prioritets-skabende”), skal patentansøgningen videreføres til den Europæiske Patentmyndighed (EPO) med henblik på patent i europæiske lande.

Videreførelse af PCT-ansøgning udenfor Europa

 • Senest 31 måneder efter du har indleveret den første patentansøgning (den “prioritets-skabende”), skal patentansøgningen videreføres til de lande udenfor Europa, hvor du ønsker patent.

Behandling af patentansøgning og udstedelse af patent i videreførte lande.

 • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
 • Nogle gange foregår tilretningen ad flere omgange.

Gyldighed og oversættelse af europæisk patent i de valgte lande

 • Når patentet er blevet godkendt af EPO, har du tre måneder til at vælge, hvilke europæiske lande (designerede lande), du vil have patentet skal gælde i.
 • For hvert designeret land skal patentet oversættes til det pågældende lands sprog. For langt de fleste lande (blandt andet Danmark) er det dog tilstrækkeligt at oversætte kravene.

Efter mindst 3 år

 • Når patentet bliver udstedt, vil omfanget af beskyttelsen være synlig for andre. Du skal løbende vurdere, om du vil opretholde dit patent. For hvert år patentet opretholdes, skal du betale et årsgebyr. Dette gebyr stiger for hvert år.