Dansk + international ansøgning

Fordele:

 • Hurtig vurdering af patentansøgning
 • Dialog med dansk sagsbehandler
 • Mulighed for at udsætte beslutningen om, hvilke lande du ønsker patent i og mulighed for at udsætte nogle udgifter.

Beregner

Første år

Udarbejdelse og håndtering af patentansøgning (udgift til rådgiver)
55000
Gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen
3000
Evt. tilpasning af dansk ansøgning (udgift til rådgiver)
15000
Indlevering af international patentansøgning (gebyr til PCT-myndighed)
35000

Andet år

Tilpasning af ansøgning (udgifter til rådgiver)
10000

Tredje år og frem

Videreførelse af PCT-ansøgning til EPO (gebyr)
30000
Videreførelse af PCT-ansøgning uden for Europa (gebyr pr. land)
Videreførelse af PCT-ansøgning uden for Europa (udgift til rådgiver pr. land)
25000
Behandling/udstedelse i nationale lande pr. land
30000
Behandling/udstedelse i EPO
30000
Gyldighed og oversættelse af europæisk patent pr. land
Publiceringsgebyr pr. land uden for Europa
2000
Publiceringsgebyr pr. land i Europa
2000

Løbende omkostninger

Årsgebyr pr. land uden for Europa
3000
Årsgebyr pr. land i Europa
3000

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skønover udgifter til gebyrer, rådgivning, oversættelser mv. for en simpel ansøgning og skal på ingen måde sidestilles med en konkret beregning.

Indlevering af dansk patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen

 • Din ansøgning hemmeligholdes i op til 18 måneder.
 • Indenfor 12 måneder kan du bruge ansøgningen til at søge om patent i udlandet (brug af “prioritet”).
 • Senest seks måneder fra indlevering vurderer Patent- og Varemærkestyrelsen din ansøgning.

Tilpasning af den danske patentansøgning

 • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
 • Nogle gange foregår tilretningen i flere sagsbehandlingstrin.

Indlevering af PCT-ansøgning (international patentansøgning)

 • PCT-myndigheden vurderer opfindelsen.

Videreførelse af PCT-ansøgning via EPO

 • Senest 31 måneder efter du har indleveret den første patentansøgning (den “prioritets-skabende”), skal patentansøgningen videreføres til den Europæiske Patentmyndighed (EPO) med henblik på patent i europæiske lande.

Videreførelse af PCT-ansøgning udenfor Europa

 • Senest 31 måneder efter du har indleveret den første patentansøgning (den “prioritets-skabende”), skal patentansøgningen videreføres til de lande udenfor Europa, hvor du ønsker patent.

Behandling af patentansøgning og udstedelse af patent i videreførte lande.

 • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
 • Nogle gange foregår tilretningen ad flere omgange.

Gyldighed og oversættelse af europæisk patent i de valgte lande

 • Når patentet er blevet godkendt af EPO, har du tre måneder til at vælge, hvilke europæiske lande (designerede lande), du vil have patentet skal gælde i.
 • For hvert designeret land skal patentet oversættes til det pågældende lands sprog. For langt de fleste lande (blandt andet Danmark) er det dog tilstrækkeligt at oversætte kravene.

Efter mindst 3 år

 • Når patentet bliver udstedt, vil omfanget af beskyttelsen være synlig for andre. Du skal løbende vurdere, om du vil opretholde dit patent. For hvert år patentet opretholdes, skal du betale et årsgebyr. Dette gebyr stiger for hvert år.