Europæisk ansøgning

Fordele:

  • Enkel ansøgningsproces der dækker europæiske lande
  • Samme ordlyd af dit patent i alle valgte lande.

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen.
Du kan ikke fravælge gebyrer til myndigheder.

Beregner

Første år

Udformning af europæisk patentansøgning (udgift til rådgiver)
Indlevering af europæisk patentansøgning (gebyr til EPO)

Andet år

Tilpasning af europæisk patentansøgning (udgift til rådgiver)

Tredje år

Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
Oversættelse og gyldighed (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyrer

Løbende omkostninger

Årsgebyrer

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB:   De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.

Indlevering af europæisk patentansøgning

  • Typisk omkring 6-7 måneder fra du har indleveret din europæiske ansøgning, modtager du en vurdering af opfindelsen fra EPO.

Tilpasning af den danske patentansøgning

  • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
  • Nogle gange foregår tilretningen ad flere omgange.

Validering og oversættelse af europæisk patent i valgte (designerede) lande

  • Når patentet er blevet godkendt af EPO, har du tre måneder til at vælge, hvilke europæiske lande du vil have, patentet skal gælde i.
  • For hvert land skal patentet oversættes til det pågældende lands sprog. I langt de fleste lande (blandt andet Danmark) er det dog tilstrækkeligt at oversætte kravene.

Efter 2-4 år: Dit patent bliver udstedt

  • Når patentet bliver udstedt, vil omfanget af beskyttelsen være synlig for andre. Du skal løbende vurdere, om du vil opretholde dit patent. For hvert år patentet opretholdes, skal du betale et årsgebyr. Dette gebyr stiger for hvert år.