International ansøgning

Fordele:

  • Enkel indgang til patent i mange lande i og udenfor Europa
  • Mulighed for at udsætte beslutningen om, hvilke lande du ønsker patent i og mulighed for at udsætte nogle udgifter.

Brug knapperne til at vælge, om du vil bruge privat rådgiver til at hjælpe dig med ansøgningsprocessen.
Du kan ikke fravælge gebyrer til myndigheder.

Beregner

Første og andet år

Udarbejdelse af international ansøgning (udgift til rådgiver)
Indlevering af international ansøgning (gebyr til PCT-myndighed)

Tredje år og frem

Videreførelse af international ansøgning til EPO (gebyr)
Håndtering af videreførelse af international ansøgning til EPO (udgift til rådgiver)
Videreførelse af international ansøgning uden for Europa (gebyr)
Videreførelse af international ansøgning udenfor Europa (udgift til rådgiver)
Tilpasning af videreført ansøgning i valgte lande udenfor Europa (udgift til rådgiver)
Tilpasning af europæisk ansøgning (udgift til rådgiver)
Udstedelse af europæisk patent (gebyrer til EPO)
Oversættelse og gyldighed af europæisk patent (udgift til rådgiver)
Publiceringsgebyrer

Løbende omkostninger

Årsgebyrer

Dine valg

Udspecificering af valg
E-mail beregning

NB: De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, privat rådgivning, oversættelser mv. de første 3-5 år for en simpel ansøgning. De kan ikke sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det vil koste dig at patentere din opfindelse.

Indlevering af PCT-ansøgning (international patentansøgning)

  • PCT-myndigheden vurderer opfindelsen.

Videreførelse af PCT-ansøgning via EPO

  • Senest 31 måneder efter du har indleveret den første patentansøgning (den “prioritets-skabende”), skal patentansøgningen videreføres til den EPO med henblik på patent i europæiske lande.

Hvad er prioritet?

Indenfor 12 måneder kan du indlevere din patentansøgning i andre lande, hvor den vil få samme indleveringsdato som din danske patentansøgning. De udenlandske ansøgninger får dermed prioritet fra din danske patentansøgning, som også kaldes prioritetsansøgningen.

Videreførelse af PCT-ansøgning udenfor Europa

  • Senest 31 måneder efter du har indleveret den første patentansøgning (den “prioritets-skabende”), skal patentansøgningen videreføres til de lande udenfor Europa, hvor du ønsker patent.

Behandling af patentansøgning og udstedelse af patent i videreførte og EPO-lande

  • En patentansøgning skal ofte rettes til, før den kan godkendes. Eksempelvis kan der være behov for præciseringer i ansøgningen.
  • Nogle gange foregår tilretningen ad flere omgange.

Gyldighed og oversættelse af europæisk patent i valgte lande

  • Når patentet er blevet godkendt af EPO, har du tre måneder til at vælge, hvilke europæiske lande, du vil have patentet skal gælde i.
  • For hvert land skal patentet oversættes til det pågældende lands sprog. For langt de fleste lande (blandt andet Danmark) er det dog tilstrækkeligt at oversætte kravene.

Efter mindst 3 år: Dit patent bliver udstedt

  • Når patentet bliver udstedt, vil omfanget af beskyttelsen være synlig for andre. Du skal løbende vurdere, om du vil opretholde dit patent. For hvert år patentet opretholdes, skal du betale et årsgebyr. Dette gebyr stiger for hvert år.