Del din idé

Inden du deler din idé med andre, skal du overveje, hvordan du forventer at beskytte din idé. Det har nemlig betydning for, hvordan du kan dele den med andre.
Hvis du overvejer at beskytte din idé gennem et patent, er det eksempelvis vigtigt, at du holder de tekniske detaljer for dig selv. Ligeledes skal du ikke afsløre dit design, hvis du overvejer at registrere dit design internationalt.

Inden du begynder at fortælle og dele ud af viden om din idé eksempelvis på en messe, skal du derfor undersøge, hvordan du kan beskytte dit produkt. På den måde bliver du skarp på, hvilke dele af din idé, som du skal holde for dig selv, og hvilke du kan offentliggøre uden at miste retten til at få registreret din rettighed efterfølgende.

Hvad kan du fortælle nogen, du vil sparre med?

Hvis du gerne vil tale lidt dybere om din idé med andre, f.eks. forud for et samarbejde, bør du lave en fortrolighedserklæring, på engelsk kaldet en NDA (Non disclosure agreement), hvis du ikke allerede har fået registreret rettigheden til din idé.

Ved at indgå en fortrolighedserklæring kan du med ro i sindet vise din idé frem uden at miste muligheden for senere at opnå beskyttelse af den. Samtidig sikrer du dig, at dem, du viser din idé til, ikke stjæler den.

Hvad hvis andre ikke vil underskrive din fortrolighedserklæring?

Der er flere virksomheder, som af princip ikke vil skrive under på en fortrolighedserklæring. Dette er ofte fordi de vil sikre sig mod, at de skriver under på en aftale, der beskriver et produkt, som de allerede selv har opfundet. Hvis du oplever dette, bør du overveje risici ved at afsløre hele eller dele af din idé overfor dem. Du kan vælge at indlevere en patent/design-ansøgning inden mødet, eller du kan vælge ikke at afsløre visse detaljer.

Det er vigtigt at indgå en aftale, inden du påbegynder et egentligt samarbejde med andre, så I på forhånd har aftalt under hvilke forudsætninger, samarbejdet skal forløbe.

 

En samarbejdsaftale bør som minimum indeholde bestemmelser om:

  • Formålet med samarbejdet
  • Parternes forpligtelser over for hinanden
  • Rettigheder, dvs. hvem har rettigheder til hvad
  • Misligholdelse, dvs. hvilke konsekvenser der er, hvis en part ikke overholder aftalen
  • Aftalens løbetid og opsigelsesmuligheder
  • Værneting og lovvalg, dvs. hvor skal eventuelle konflikter løses og efter hvilket lands regler

Det kan være en god idé at søge råd og hjælp hos en professionel rådgiver, inden du indgår en aftale.