Styrk din idé - undervisningsforløb

På denne side præsenteres du for et undervisningsforløb, hvor du lærer innovations- og iværksætteri-interesserede studerende at indtænke rettighedsområdet i en præsentationssituation.

Undervisningsforløbet ”Styrk din idé” forudsætter, at de studerende allerede har kendskab til innovation og iværksætteri på et vist niveau. 

På den måde kan undervisningsmaterialet komplimentere allerede eksisterende undervisning i, hvordan man præsenterer en innovation eller forretningsidé for et professionelt publikum, fx investorer eller kommende forretningspartnere i en pitch. Eksempelvis et pitch efter NABC-modellen. Det er nemlig den præsentationssituation, som undervisningsforløbet skal simulere ved hjælp af underviser og medstuderende. 

Undervisningsforløbet i fire steps 

 

TRIN 1: De studerende præsenteres for forløbet af underviseren understøttet af”Undervisnings-præsentationen", som kan downloades længere nede her på siden.

TRIN 2: De studerende får til opgave at forberede sig ved at blive kloge på rettighedsområdet. Det gøres ved at se videoerne og læse informationen skræddersyet til dem inde på Styrk din idé-siden.

ET VALGFRIT EKSTRA STEP: De studerende får mulighed for at drøfte den nye viden om rettigheder i grupper. De kan sparre med hinanden om hvilken rettighedsstrategi, der vil passe bedst til deres idétype og forretningsstrategi. 
 
TRIN 3: De studerende indtænker rettighedsområdet i deres pitches og forbereder deres fremlæggelser. 

TRIN 4: De studerende pitcher deres idé. Underviser ( og evt. medstuderende) stiller opklarende spørgsmål og giver feedback på den valgte rettighedsstrategi ud fra ”Spørgsmålsarket”, som kan downloades længere nede her på siden.
 
 

Hent elementer til undervisningsforløbet 

Download Styrkdinidé-undervisningsskabelon

Download "Spørgsmålsarket"

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kirsten Kjær Skott.
 
Undervisningsforløbet er udviklet af Patent- og Varemærkestyrelsen ved hjælp af midler fra EUIPO.