Patent- og Varemærkestyrelsens rolle

Patent- og Varemærkestyrelsen er opmærksom på, at især små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at afsætte ressourcer til at håndhæve deres IP-rettigheder. Manglende håndhævelse overfor IPR-krænkere vil være skadelig for både erhvervslivet og samfundet som helhed.

IPR-forsikringer kan være en vigtig brik i løsningen på problemet. Mindre virksomheder har også gentagne gange udtrykt ønske overfor styrelsen om at få mulighed for at tegne især patentforsikringer.

Af de ovennævnte grunde har Patent- og Varemærkestyrelsen arbejdet på at give de danske virksomheder mulighed for at tegne IPR-forsikringer. Styrelsen er ikke en forsikringsvirksomhed, og forsikringsvirksomhed ligger heller ikke inden for styrelsens vision og mission for fremtiden. Derimod hjælper vi virksomheder med at gøre ideer til aktiver, og derfor har det været naturligt for os at påtage os en facilitator-rolle i forhold til etablering af IPR-forsikringer i privat regi.

Styrelsen har bl.a. udfyldt facilitator-rollen ved at opfordre den private forsikringsbranche til at udbyde IPR-forsikringer. Herudover har styrelsen tilbudt at stille sin viden og statistikker om IPR-systemet til rådighed for alle, som er interesseret i at udbyde IPR-forsikringer. Vi giver også gerne interesserede udbydere oplysning om, hvilke elementer styrelsen gerne ser indgå i en IPR-forsikring, for at den kan blive til mest mulig gavn for de danske virksomheder. Vi vil naturligvis tilbyde den samme assistance til alle, som ønsker at udbyde IPR-forsikringer. 

Idag har flere private udbydere lanceret IPR-forsikringer til danske virksomheder. Den første patentforsikring blev lanceret i 2007. Indtil da havde de danske virksomheder kun haft mulighed for at købe IPR-forsikringer, som var udviklet særligt til den enkelte virksomhed. Den slags forsikringer var typisk så dyre, at kun de store virksomheder havde råd til dem. De nye IPR-forsikringer er primært målrettet til små og mellemstore virksomheder og kan tilpasses den enkelte virksomheds behov.

Det er Patent- og Varemærkestyrelsens forhåbning, at muligheden for at tegne IPR-forsikringer vil blive udbredt og brugt, og at IPR-forsikring herigennem vil blive en stor fordel for de danske virksomheder - og dermed også for samfundet generelt.

Spørgsmål om IPR-forsikring kan rettes til sektionschef Barbara Suhr-Jessen, tlf. 4350 8433.