Ny e-ansøgning til design ved årsskiftet

Publiceret 12-12-2019

Patent- og Varemærkestyrelsen har som led i et europæisk samarbejdsprojekt supporteret af EUIPO udviklet en ny e-ansøgning til design.

Den nye e-ansøgning vil have en lang række nye og forbedrede funktioner for brugerne, foruden opbygning og format:


• Bedre brugervejledning ved hjælp af sektionsopdeling og informationsbokse

• Automatisk beregning af ansøgningsgebyr i takt med brugeren udfylder ansøgningen

• Mulighed for ved hvert design i en samregistrering at oplyse, om designet er i farver eller uden farver samt produktangivelse

• Automatisk nummerering af design, herunder også automatisk nummerering af hver afbildning

• Tilknytning af designere til hvert enkelt design

• Bedre muligheder i forbindelse med klassificering og produktangivelse, herunder som følge af integration med DesignClass – bl.a. validering af produktangivelse

• Mulighed for at påberåbe sig delvis prioritet

• Mulighed for at påberåbe sig prioritet, men hvor oplysningerne herpå fremsendes senere

• Mulighed for at tilføje en brevmodtager-adresse, som er forskellig fra ansøgers adresse

Den nye e-ansøgning til design er starten på en længere rejse med udvikling og implementering af nye værktøjer til vores brugere på varemærke- og designområdet.

Du kan tilgå den nye e-ansøgning på www.dkpto.dk fra årsskiftet