Patent- og Varemærkestyrelsen lancerer ny hjemmeside

Publiceret 12-12-2019

Patent- og Varemærkestyrelsen går i luften med en ny hjemmeside, der skal hjælpe iværksættere og virksomheder med at gøre idéer til gunstig forretning.

Den nye hjemmeside er en del af en større strategisk satsning, der handler om at styrke Patent- og Varemærkestyrelsens arbejde med at skabe Europas bedste IP-miljø for erhvervslivet.


”Formålet med hjemmesiden er at komme i tættere dialog med vores kunder, uanset om det er den lille iværksætter, den store virksomhed eller branchens rådgivere. Vi vil gerne klæde vores kunder på til at kunne træffe kvalificerede beslutninger på et oplyst grundlag i rette tid, ” fortæller Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.


”Vi har mange interessenter, og vi bestræber os på at servicere dem så godt som muligt. For rådgivere i branchen bliver det let at tilgå et miljø, som er målrettet deres behov, ligesom vi har lagt os i selen for at imødekomme iværksætterens og den lille virksomheds behov. Her er fokus på at synliggøre værdien af patenter og varemærker og forklare, hvorfor det er væsentligt at forholde sig til rettigheder, når man vil lave en gunstig forretning.”


”Derudover vil vi gerne gøre vores til, at rettigheder som patenter og varemærker kommer til at fylde mere i samfundsdebatten. Derfor har vi et dedikeret område, hvor vi løbende præsenterer analyser og statistikker. Vi bruger data til at kaste lys over tendenser og udviklingen i samfundet, så vi kan få en større forståelse for virksomheders muligheder og barrierer. Det giver os forudsætningerne for at understøtte dansk erhvervsliv med vejledning og datadrevet politikudvikling,” siger Sune Stampe Sørensen.


På hjemmesiden vil man desuden kunne finde spændende videocases med virksomheder, der fortæller om deres erfaringer med brug af patenter, varemærker eller designrettigheder.


“Hjemmesiden er et godt fundament til at fortsætte rejsen mod at skabe Europas bedste IP miljø sammen med vores kunder, med branchen og vores samarbejdspartnere i de kommende år. Jeg ser frem til at fortsætte vores bestræbelser på at sikre iværksættere og innovative hjerner rettighederne til deres opfindelser og gode idéer, så kopister ikke høster frugten af deres arbejde. Endelig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår,” slutter Sune Stampe Sørensen.


Den nye hjemmeside bliver lanceret på dkpto.dk i næste uge.